Một số trang web quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định quảng cáo

Một số trang web quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định quảng cáo

Hiện, Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý một số website vi phạm quy...
Bộ Y tế bêu tên và cảnh báo 9 website quảng cáo thực phẩm chức năng lừa dối người tiêu dùng

Bộ Y tế bêu tên và cảnh báo 9 website quảng cáo thực phẩm chức năng lừa dối người tiêu dùng

Xương khớp MH, Sắc xuân Eva… quảng cáo lừa dối người tiêu dùng

Xương khớp MH, Sắc xuân Eva… quảng cáo lừa dối người tiêu dùng

Khuyến cáo người dùng không mua một số sản phẩm TPCN

Khuyến cáo người dùng không mua một số sản phẩm TPCN

Bộ Y tế cảnh báo nhiều thực phẩm quảng cáo có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Bộ Y tế cảnh báo nhiều thực phẩm quảng cáo có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Dreamt Life Việt Nam bị phạt 50.000.000 đồng vì quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe như thuốc chữa bệnh

Dreamt Life Việt Nam bị phạt 50.000.000 đồng vì quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe như thuốc chữa bệnh