Kỷ luật cán bộ Đà Nẵng kê khai tài sản không đúng quy định

Kỷ luật cán bộ Đà Nẵng kê khai tài sản không đúng quy định

Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự mới, Cần Thơ có tân Phó chủ tịch UBND thành phố

Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự mới, Cần Thơ có tân Phó chủ tịch UBND thành phố

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 tỉnh, thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 tỉnh, thành

Ông Lê Tự Gia Thạnh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải Châu

Ông Lê Tự Gia Thạnh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải Châu

Viện trưởng Viện quy hoạch làm Phó Bí thư quận ủy Hải Châu

Viện trưởng Viện quy hoạch làm Phó Bí thư quận ủy Hải Châu

Đà Nẵng: Phó Bí thư Quận ủy bị kỷ luật vì vi phạm trong kê khai tài sản

Đà Nẵng: Phó Bí thư Quận ủy bị kỷ luật vì vi phạm trong kê khai tài sản

Kê khai tài sản không trung thực, Phó Bí thư Quận ủy ở Đà Nẵng bị kỷ luật

Phó Bí thư quận ủy bị kỷ luật vì kê khai tài sản không đúng

Phó Bí thư Quận ủy Hải Châu bị kỷ luật vì có dấu hiệu vi phạm

Phó Bí thư Quận ủy ở Đà Nẵng bị kỷ luật vì kê khai tài sản sai quy định

Kê khai tài sản không đúng quy định, Phó Bí thư Quận ủy Hải Châu bị kỷ luật

Kỷ luật Phó Bí thư quận Hải Châu vì vi phạm kê khai tài sản

Kỷ luật Phó Bí thư Quận ủy Hải Châu vì kê khai tài sản, thu nhập không đúng

Đà Nẵng: Phó Bí thư quận ủy kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định

Đà Nẵng: Khiển trách Phó bí thư Quận ủy Hải Châu do vi phạm kê khai tài sản

Đà Nẵng khiển trách một phó bí thư quận vì kê khai tài sản

Kê khai tài sản không trung thực, một Phó bí thư quận bị kỷ luật

Kê khai tài sản không đúng quy định, một phó bí thư Quận ủy ở Đà Nẵng bị kỷ luật

Đà Nẵng kỷ luật phó bí thư quận kê khai tài sản không đúng

Phó Bí thư Quận ủy ở Đà Nẵng bị kỷ luật vì kê khai tài sản sai quy định

Đà Nẵng kỷ luật Phó Bí thư Quận ủy Hải Châu

Khiển trách Phó Bí thư Quận ủy kê khai tài sản không đúng quy định

Kê khai tài sản không đúng, Phó bí thư quận ủy Hải Châu bị kỉ luật

Đà Nẵng: Kỷ luật Phó Bí thư Quận ủy Hải Châu

Đà Nẵng: Kỷ luật Phó Bí thư Quận ủy kê khai tài sản, thu nhập không đúng

Vì sao hơn 4 năm mới xóa tên đảng viên Huỳnh Tấn Vinh?

Xóa tên đảng viên đối với Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng Huỳnh Tấn Vinh