Doanh nghiệp giữ chân người lao động nhờ chăm lo tốt

Doanh nghiệp giữ chân người lao động nhờ chăm lo tốt

Lao động khu vực phía Nam ổn định sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Lao động khu vực phía Nam ổn định sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi

TP Hồ Chí Minh: Người lao động phấn khởi bắt tay vào việc trong dịp đầu năm

TP Hồ Chí Minh: Người lao động phấn khởi bắt tay vào việc trong dịp đầu năm

TP HCM: Công nhân phấn khởi trở lại làm việc sau Tết

TP HCM: Công nhân phấn khởi trở lại làm việc sau Tết

Những chuyến xe Tết ấm tình đưa công nhân nghèo về quê

Những chuyến xe Tết ấm tình đưa công nhân nghèo về quê

Những tấm vé trĩu nặng ân tình

Những tấm vé trĩu nặng ân tình

Ấm tình công nhân

Ấm tình công nhân

Nữ thủ lĩnh công đoàn với chính sách 'lạt mềm buộc chặt'

Nữ thủ lĩnh công đoàn với chính sách 'lạt mềm buộc chặt'

Những thủ lĩnh Công đoàn tâm huyết

Những thủ lĩnh Công đoàn tâm huyết

Công đoàn phải là tổ chức công nhân tìm đến đầu tiên

Công đoàn phải là tổ chức công nhân tìm đến đầu tiên

Cán bộ Công đoàn phải giỏi

Cán bộ Công đoàn phải giỏi

Khéo léo thương lượng để mang lợi ích đến cho đoàn viên

Khéo léo thương lượng để mang lợi ích đến cho đoàn viên

Khéo léo thương lượng để mang lợi ích đến cho đoàn viên

Khéo léo thương lượng để mang lợi ích đến cho đoàn viên

Đầu năm, công nhân được vàng

Đầu năm, công nhân được vàng

Không để 'tháng Giêng là tháng ăn chơi'

Không để 'tháng Giêng là tháng ăn chơi'

Tháng giêng không còn là 'tháng ăn chơi'

Tháng giêng không còn là 'tháng ăn chơi'