Điền kinh và Bơi mang về 8 HCV cho Việt Nam tại Para Games 2017

Điền kinh và Bơi mang về 8 HCV cho Việt Nam tại Para Games 2017

Các VĐV bơi, điền kinh Việt Nam đoạt thêm tám HCV, lập một kỷ lục

Các VĐV bơi, điền kinh Việt Nam đoạt thêm tám HCV, lập một kỷ lục

Võ Thanh Tùng tiếp tục phá kỷ lục, đoàn Việt Nam thêm 5 HCV Para Games 2017

Võ Thanh Tùng tiếp tục phá kỷ lục, đoàn Việt Nam thêm 5 HCV Para Games 2017

Đoàn Việt Nam thiết lập nhiều kỷ lục mới ở ASEAN Para Games

ASEAN Para Games 2017: Đoàn Việt Nam có 31 HCV, lập thêm nhiều kỷ lục mới

ASEAN Para Games 2017: Đoàn Việt Nam có 31 HCV, lập thêm nhiều kỷ lục mới

Para Games ngày 21-9: Thanh Tùng giành HCV, phá kỷ lục đại hội

Para Games ngày 21-9: Thanh Tùng giành HCV, phá kỷ lục đại hội

Para Games ngày 19-9: Bơi lội đoạt thêm 2 HCV

Para Games ngày 19-9: Bơi lội đoạt thêm 2 HCV