Quảng Ninh kêu gọi đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho 30 dự án

Quảng Ninh kêu gọi đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho 30 dự án

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 2383/QĐ-UBND về danh mục 30 dự án kêu gọi, thu hút đầu trên...
UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Doanh nghiệp Hải Phòng chuyển hướng đầu tư vào Quảng Ninh

Doanh nghiệp Hải Phòng chuyển hướng đầu tư vào Quảng Ninh

Quảng Ninh: Sửa chữa ôtô Hải Phòng được đầu tư dự án khu công nghiệp Bạch Đằng nghìn tỷ

Quảng Ninh: Sửa chữa ôtô Hải Phòng được đầu tư dự án khu công nghiệp Bạch Đằng nghìn tỷ

Trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án khu công nghiệp Bạch Đằng

Trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án khu công nghiệp Bạch Đằng

Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bạch Đằng

Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bạch Đằng (Quảng Ninh)

Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bạch Đằng (Quảng Ninh)

Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư dự án gần 1.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh

Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư dự án gần 1.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh

Quảng Ninh đón thêm khu công nghiệp Bạch Đằng nghìn tỷ, quy mô 176ha

Quảng Ninh đón thêm khu công nghiệp Bạch Đằng nghìn tỷ, quy mô 176ha

Đầu tư Dự án cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bạch Đằng, Quảng Ninh

Đầu tư Dự án cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bạch Đằng, Quảng Ninh