Trở lại vùng lũ Sa Ná

Trở lại vùng lũ Sa Ná

Thầy trò vùng cao vượt gian truân đầu năm học mới

Thầy trò vùng cao vượt gian truân đầu năm học mới

Quyết tâm khai trường đúng hẹn

Quyết tâm khai trường đúng hẹn

Thanh Hóa: Hàng vạn học sinh vùng lũ bước vào năm học mới

Thanh Hóa: Hàng vạn học sinh vùng lũ bước vào năm học mới

Gian truân vùng đất Quan Sơn

Gian truân vùng đất Quan Sơn

Thanh Hóa: Hàng nghìn học sinh không thể dự khai giảng

Thanh Hóa: Hàng nghìn học sinh không thể dự khai giảng

Hàng nghìn học sinh miền núi Thanh Hóa không được dự khai giảng

Hàng nghìn học sinh miền núi Thanh Hóa không được dự khai giảng

Vùng lũ Quan Sơn sẵn sàng cho năm học mới

Vùng lũ Quan Sơn sẵn sàng cho năm học mới

Bộn bề vào năm học mới sau lũ quét lịch sử

Bộn bề vào năm học mới sau lũ quét lịch sử

Thầy trò vùng lũ gồng mình chuẩn bị khai giảng

Thầy trò vùng lũ gồng mình chuẩn bị khai giảng

'Gồng mình' vượt khó đón khai giảng nơi lũ quét kinh hoàng

'Gồng mình' vượt khó đón khai giảng nơi lũ quét kinh hoàng

Khẩn trương dựng phòng học lắp ghép ở vùng lũ Sa Ná

Khẩn trương dựng phòng học lắp ghép ở vùng lũ Sa Ná

Quan Sơn (Thanh Hóa): Dựng phòng lắp ghép cho học sinh vùng lũ Sa Ná

Quan Sơn (Thanh Hóa): Dựng phòng lắp ghép cho học sinh vùng lũ Sa Ná

Bé 10 tuổi thoát chết thần kỳ khi bị lũ cuốn trôi 4 kilomet ở Thanh Hóa

Bé 10 tuổi thoát chết thần kỳ khi bị lũ cuốn trôi 4 kilomet ở Thanh Hóa