'Anh Hai' Khmer Đỏ và những tội ác diệt chủng

'Anh Hai' Khmer Đỏ và những tội ác diệt chủng

'Anh Hai' Khmer Đỏ: Bị chôn vùi trong tội lỗi và ăn năn ở Pailin

'Anh Hai' Khmer Đỏ: Bị chôn vùi trong tội lỗi và ăn năn ở Pailin

Nuon Chea - kẻ chịu trách nhiệm cho tội diệt chủng ở Campuchia

Nuon Chea - kẻ chịu trách nhiệm cho tội diệt chủng ở Campuchia

Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea qua đời ở tuổi 93

Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea qua đời ở tuổi 93

Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea qua đời ở tuổi 93

Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea qua đời ở tuổi 93

Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea chết ở tuổi 93

Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea chết ở tuổi 93

Campuchia: Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea qua đời ở tuổi 93

Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea qua đời ở tuổi 93

Thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea chết ở tuổi 93

'Anh hai' của chế độ Khmer Đỏ tại Campuchia chết ở tuổi 93

Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea qua đời

Campuchia: Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea chết ở tuổi 93

Thủ lĩnh số 2 của Khmer Đỏ Nuon Chea qua đời

Cựu Thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea qua đời

Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea qua đời

Một phát ngôn không khách quan với lịch sử

Hai cựu lãnh đạo chế độ diệt chủng Khmer Đỏ nhận bản án chung thân

Cựu lãnh đạo chế độ diệt chủng Khmer Đỏ nhận thêm bản án chung thân