Long Nhật hát phục vụ bà con ngư dân Cần Giờ

Long Nhật hát phục vụ bà con ngư dân Cần Giờ

Báo Giao thông thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Trường Sa

Báo Giao thông thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Trường Sa

Tháng Tư Trường Sa và khát vọng hòa bình

Tháng Tư Trường Sa và khát vọng hòa bình

Hội LHPN Việt Nam kết thúc chuyến thăm, làm việc ở Trường Sa

Hội LHPN Việt Nam kết thúc chuyến thăm, làm việc ở Trường Sa

Hát mãi lời biển hát

Hát mãi lời biển hát

Chở Tết ra Trường Sa

Chở Tết ra Trường Sa

Long Nhật hát giao lưu với các chiến sĩ cảnh sát biển

Long Nhật hát giao lưu với các chiến sĩ cảnh sát biển