Mùa lễ Vu lan - nhớ giữ tròn đạo hiếu

Mùa lễ Vu lan - nhớ giữ tròn đạo hiếu

Giá trị nhân văn từ những khóa lễ cầu siêu mùa Vu lan ở Tây Thiên

Giá trị nhân văn từ những khóa lễ cầu siêu mùa Vu lan ở Tây Thiên

Chùa Phúc Khánh: Thực hiện Đại lễ Vu Lan '3 không'

Chùa Phúc Khánh: Thực hiện Đại lễ Vu Lan '3 không'

Huyền ảo tại nghi lễ Mông Sơn Thí Thực mùa Vu Lan tại chùa Quán Sứ

Huyền ảo tại nghi lễ Mông Sơn Thí Thực mùa Vu Lan tại chùa Quán Sứ

Vu Lan chùa Phúc Khánh: Không còn cảnh biển người ngồi tràn lòng đường

Vu Lan chùa Phúc Khánh: Không còn cảnh biển người ngồi tràn lòng đường

Chen lấn xô đẩy vơ vét lộc tại lễ cúng thí thực ngày rằm tháng 7

Chen lấn xô đẩy vơ vét lộc tại lễ cúng thí thực ngày rằm tháng 7

Cúng rằm tháng 7 và những điều đặc biệt lưu ý

Cúng rằm tháng 7 và những điều đặc biệt lưu ý

Cúng rằm tháng 7: Ở nhà chung cư thì cúng cô hồn thế nào?

Cúng rằm tháng 7: Ở nhà chung cư thì cúng cô hồn thế nào?

Không phải 15 Âm lịch, đây mới là ngày cúng Rằm tháng 7 năm 2019 tốt nhất

Không phải 15 Âm lịch, đây mới là ngày cúng Rằm tháng 7 năm 2019 tốt nhất

Đừng chỉ trông chờ người khác dạy con, kể cả nhà chùa

Đừng chỉ trông chờ người khác dạy con, kể cả nhà chùa

'Vĩnh Nghiêm chưa tới thiền tâm chưa đành'

'Vĩnh Nghiêm chưa tới thiền tâm chưa đành'

Dâng sao giải hạn: Bao giờ ra khỏi cõi mê?

Dâng sao giải hạn: Bao giờ ra khỏi cõi mê?