Các kiểu xử chết tàn bạo ở Trung Quốc xưa

Các kiểu xử chết tàn bạo ở Trung Quốc xưa

Trung Quốc có rất nhiều phương pháp để xử tử tù nhân vô cùng rùng rợn như tùng xẻo, cắt bộ phận sinh dục...