Cứu tinh của ngư dân trên biển

Cứu tinh của ngư dân trên biển

Thời gian qua, các tàu và âu tàu, làng chài thuộc Hải đoàn 129 - Quân cảng Sài Gòn đã luôn đồng hành, cứu...
Tàu KN 410 đưa 46 ngư dân Quảng Ngãi về bờ an toàn

Tàu KN 410 đưa 46 ngư dân Quảng Ngãi về bờ an toàn

46 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển đã trở về đất liền an toàn

46 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển đã trở về đất liền an toàn

Tàu kiểm ngư đưa 46 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên biển vào bờ

Tàu kiểm ngư đưa 46 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên biển vào bờ

Cứu thành công 46 ngư dân bị nạn trên biển

Cứu thành công 46 ngư dân bị nạn trên biển

Tàu Kiểm ngư 410 cứu 46 ngư dân trên tàu cá mắc cạn tại Trường Sa

Tàu Kiểm ngư 410 cứu 46 ngư dân trên tàu cá mắc cạn tại Trường Sa

Hải đoàn 129 cứu 46 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

Hải đoàn 129 cứu 46 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

Hải đoàn 129 cứu và bàn giao 46 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa về đất liền

Hải đoàn 129 cứu và bàn giao 46 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa về đất liền

13 ngư dân gặp nạn được lực lượng kiểm ngư đưa vào bờ an toàn

13 ngư dân gặp nạn được lực lượng kiểm ngư đưa vào bờ an toàn

Tàu kiểm ngư cứu 13 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

Tàu kiểm ngư cứu 13 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa