Trường đại học công nghệ miền Đông kỷ niệm 5 năm thành lập

Trường đại học công nghệ miền Đông kỷ niệm 5 năm thành lập

Tiến sỹ Hồ Thanh Phong giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Bàng

Tiến sỹ Hồ Thanh Phong giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Bàng

Trường Cao đẳng ANND II khai giảng năm học mới

Trường Cao đẳng ANND II khai giảng năm học mới

Xây dựng Học viện CSND trở thành trường trọng điểm, đạt chuẩn quốc gia

Xây dựng Học viện CSND trở thành trường trọng điểm, đạt chuẩn quốc gia

Học viện CSND khai giảng năm học 2018 - 2019

Học viện CSND khai giảng năm học 2018 - 2019

Học viện An ninh nhân dân khai giảng năm học mới

Học viện An ninh nhân dân khai giảng năm học mới

Trường Cao đẳng CSND II khai giảng năm học mới