'Bác sĩ' robot đang thay thế sức người trong phẫu thuật

'Bác sĩ' robot đang thay thế sức người trong phẫu thuật

Người máy lần đầu diễn thuyết trước Quốc hội Anh

Người máy lần đầu diễn thuyết trước Quốc hội Anh

Cận cảnh Uran-9 của Nga: Robot chiến đấu sở hữu hỏa lực mạnh nhất thế giới

Cận cảnh Uran-9 của Nga: Robot chiến đấu sở hữu hỏa lực mạnh nhất thế giới

Học sinh Việt Nam dự giải robot thế giới 'First Global Challenge'

Học sinh Việt Nam dự giải robot thế giới 'First Global Challenge'

'Bác sĩ' Robot

'Bác sĩ' Robot

Con người phải kiểm soát được AI

Con người phải kiểm soát được AI

Lần đầu dùng robot mổ lấy thận từ người hiến còn sống

Lần đầu dùng robot mổ lấy thận từ người hiến còn sống

Các trường đại học đua nhau mở ngành mới

Các trường đại học đua nhau mở ngành mới

ĐHQG Hà Nội tuyển sinh nhiều ngành mới

ĐHQG Hà Nội tuyển sinh nhiều ngành mới