Chính phủ ban hành Nghị quyết về xác định địa giới hành chính giữa Quảng Ninh và Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại

Chính phủ ban hành Nghị quyết về xác định địa giới hành chính giữa Quảng Ninh và Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại

Ngày 5/12, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi nội dung...
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng cửa ngõ Lạch Huyện

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng cửa ngõ Lạch Huyện

Đề xuất xây dựng tổng kho xăng dầu, khí hóa lỏng tại miền Bắc

Đề xuất xây dựng tổng kho xăng dầu, khí hóa lỏng tại miền Bắc

Vinalines muốn đầu tư cụm cảng, kho xăng dầu tại Lạch Huyện

Vinalines muốn đầu tư cụm cảng, kho xăng dầu tại Lạch Huyện

Sớm hoàn thành việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng

Sớm hoàn thành việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng

Xác định địa giới hành chính giữa Quảng Ninh và Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng