HEINEKEN bổ nhiệm nhân sự cấp cao

HEINEKEN bổ nhiệm nhân sự cấp cao

HEINEKEN N.V. vừa công bố bổ nhiệm ông Jacco van der Linden vào vị trí Chủ tịch khu vực Châu Á Thái Bình...