Làm sao để bảo vệ trẻ em khỏi bị ngạt trong ôtô?

Làm sao để bảo vệ trẻ em khỏi bị ngạt trong ôtô?

Nhiều trẻ em đã tử vong khi bị 'bỏ quên' một mình trong ôtô vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Những tai nạn...