Thanh niên chính là động lực cho tương lai mỗi nền kinh tế APEC

Thanh niên chính là động lực cho tương lai mỗi nền kinh tế APEC

Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC ra Tuyên bố Thanh niên 2017

Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC ra Tuyên bố Thanh niên 2017

Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC ra Tuyên bố Thanh niên 2017

Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC ra Tuyên bố Thanh niên 2017

Hợp tác vì tương lai chung

Hợp tác vì tương lai chung

Nếu bạn muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau

Nếu bạn muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau

Khai mạc Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC 2017

Khai mạc Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC 2017

Khai mạc Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC 2017 tại Đà Nẵng

Khai mạc Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC 2017 tại Đà Nẵng

Đồng Chủ tịch AVLC: Cần tạo cơ hội để giới trẻ nói lên băn khoăn của mình

Đồng Chủ tịch AVLC: Cần tạo cơ hội để giới trẻ nói lên băn khoăn của mình

Khai mạc Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC 2017

Khai mạc Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC 2017

Trong Cách mạng 4.0, tương lai thế giới phụ thuộc vào thế hệ trẻ

Trong Cách mạng 4.0, tương lai thế giới phụ thuộc vào thế hệ trẻ

Diễn đàn VOF- Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung

Diễn đàn VOF- Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung

APEC 2017: Khai mạc Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC

APEC 2017: Khai mạc Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC

Khai mạc Diễn đàn tiếng nói tương lai APEC 2017

Khai mạc Diễn đàn tiếng nói tương lai APEC 2017

Cơ hội để thanh niên hiểu hơn về APEC

Cơ hội để thanh niên hiểu hơn về APEC

Khai mạc 'Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC 2017'

Khai mạc 'Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC 2017'