Nếu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam không có 'quyền tự chủ' cần thiết?

Nếu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam không có 'quyền tự chủ' cần thiết?

Vào cuộc gỡ nút thắt quy trình, thủ tục đầu tư

Vào cuộc gỡ nút thắt quy trình, thủ tục đầu tư

Những vấn đề cần ưu tiên trong 'Chiến lược phát triển năng lượng' [Kỳ 8]

Đại hội Chi bộ Ban Tìm kiếm Thăm dò Dầu khí nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Ban Tìm kiếm Thăm dò Dầu khí nhiệm kỳ 2020 - 2022

Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Hội Dầu khí Việt Nam sơ kết hoạt động quý IV và phương hướng, kế hoạch công tác năm 2020

Hội Dầu khí Việt Nam sơ kết hoạt động quý IV và phương hướng, kế hoạch công tác năm 2020

Cần nhìn nhận đúng vai trò của ngành dầu khí

Trách nhiệm 'gác gôn'

Tìm giải pháp thu hút đầu tư trong thăm dò khai thác dầu khí

Thăm dò dầu khí gặp khó về vốn

Ngành Dầu khí tìm kiếm giải pháp thu hút đầu tư trong lĩnh vực thăm dò khai thác

PVN đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa

Tháo gỡ rào cản pháp lý trên thị trường khí

Gia tăng trữ lượng dầu khí - Yếu tố sống còn (Bài 2)

Việt Nam sẽ cần nhập 1-4 tỷ m3 khí LNG mỗi năm giai đoạn 2021-2025

Một số bất cập về cơ chế đối với thị trường khí công nghiệp

Thị trường khí Việt Nam còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ

Tiềm năng phát triển thị trường khí tại Việt Nam

Lãnh đạo DNNN cần nắm chắc tinh thần đổi mới

Tăng tốc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Tận thu tiền thuê mặt biển trong hoạt động dầu khí?

Luật Đầu tư hiện đang xung đột với Luật Dầu khí

Lãnh đạo Chính phủ, bộ trưởng bức xúc vì luật đá luật

Cần cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành dầu khí

'Rào cản' lớn cho gia tăng trữ lượng dầu khí đảm bảo an ninh năng lượng

Hé lộ hai ứng viên sáng giá cho 'ghế nóng' Tổng giám đốc PVN

Góp ý dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và phát điện tại Hải Dương: Cần sự đồng thuận từ người dân

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tập trung hoàn thiện thể chế tiếp tục phát triển ngành Dầu khí

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị triển khai công tác phối hợp giữa bốn Văn phòng Trung ương

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Tập đoàn Dầu khí

Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động dầu khí

Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo PVN

PVN phát triển cùng đất nước

Bất cập pháp lý 'gây khó' ngành dầu khí

PVN cần có được thực quyền như một doanh nghiệp

Ngành Dầu khí trong tầm nhìn mới về chiến lược biển

Sửa Luật Dầu khí để phù hợp tình hình mới

Phát triển kinh tế biển: Cần đi trước một bước để tiếp cận đại dương