VPBank năm thứ 3 liên tiếp nhận giải 'Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu'

VPBank năm thứ 3 liên tiếp nhận giải 'Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu'

Giải thưởng 'Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu' dành cho VPBank được xét duyệt dựa trên nhiều tiêu chí khắt...