VKIST có phòng thí nghiệm sinh học tại Hàn Quốc

VKIST có phòng thí nghiệm sinh học tại Hàn Quốc

Viện VKIST khai trương phòng thí nghiệm về lĩnh vực công nghệ sinh học tại Hàn Quốc

Viện VKIST khai trương phòng thí nghiệm về lĩnh vực công nghệ sinh học tại Hàn Quốc

Việt Nam có Viện nghiên cứu thảo dược đặt tại nước ngoài

Việt Nam có Viện nghiên cứu thảo dược đặt tại nước ngoài

V-KIST khai trương phòng nghiên cứu thảo dược đầu tiên tại Hàn Quốc

V-KIST khai trương phòng nghiên cứu thảo dược đầu tiên tại Hàn Quốc

Thời của khởi nghiệp và đổi mới

Thời của khởi nghiệp và đổi mới

Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KH&CN cho Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KH&CN cho Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

Khai trương Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Internet vạn vật

Khai trương Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Internet vạn vật

Ericsson: Dựa trên nền tảng IoT, các bạn trẻ Việt Nam sẽ là những người tạo ra việc làm

Khai trương Trung tâm Đổi mới sáng tạo về IoT

Khẳng định doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia

Việt Nam sắp có Trung tâm Đổi mới sáng tạo về internet vạn vật đầu tiên

Việt Nam chính thức có Trung tâm Đổi mới sáng tạo IoT đầu tiên

Ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo IoT đầu tiên của Việt Nam

Hợp tác xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo về Internet vạn vật

Bộ KH&CN ký kết thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo về Internet Vạn Vật

Hỗ trợ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về IoT