Viettel đảm bảo chất lượng dịch vụ Internet dù cáp biển Liên Á gặp sự cố

Viettel đảm bảo chất lượng dịch vụ Internet dù cáp biển Liên Á gặp sự cố

Đứt cáp biển Liên Á, khách hàng của VNPT không bị ảnh hưởng

Đứt cáp biển Liên Á, khách hàng của VNPT không bị ảnh hưởng

Cáp quang biển IA gặp sự cố, internet Việt Nam đi quốc tế bị ảnh hưởng

Cáp quang biển IA gặp sự cố, internet Việt Nam đi quốc tế bị ảnh hưởng

Cáp Liên Á bị đứt, internet đi quốc tế bị ảnh hưởng

Cáp Liên Á bị đứt, internet đi quốc tế bị ảnh hưởng

Đứt cáp biển IA, dung lượng Internet Việt Nam đi quốc tế giảm mạnh

Đứt cáp biển IA, dung lượng Internet Việt Nam đi quốc tế giảm mạnh

Cáp Liên Á gặp sự cố, VNPT, CMC, NetNam khẳng định không ảnh hưởng chất lượng dịch vụ Internet

Cáp Liên Á gặp sự cố, VNPT, CMC, NetNam khẳng định không ảnh hưởng chất lượng dịch vụ Internet

Đứt cáp biển Liên Á, kết nối Internet quốc tế bị ảnh hưởng

Đứt cáp biển Liên Á, kết nối Internet quốc tế bị ảnh hưởng

Cáp quang biển Liên Á gặp sự cố, internet đi quốc tế chập chờn

Cáp quang biển Liên Á gặp sự cố, internet đi quốc tế chập chờn

Cáp quang biển Liên Á gặp sự cố, internet bị ảnh hưởng

Cáp quang biển Liên Á gặp sự cố, internet bị ảnh hưởng

Cáp biển Liên Á gặp sự cố: Truy cập google, facebook, youtube có bị ảnh hưởng?

Cáp biển Liên Á gặp sự cố: Truy cập google, facebook, youtube có bị ảnh hưởng?

Viettel đảm bảo chất lượng dịch vụ Internet dù cáp biển Liên Á (IA) gặp sự cố

Viettel đảm bảo chất lượng dịch vụ Internet dù cáp biển Liên Á (IA) gặp sự cố