Việt Nam đứng thứ 45 thế giới về phát triển bưu chính

Việt Nam đứng thứ 45 thế giới về phát triển bưu chính

Bưu chính Việt Nam được xếp hạng thứ 4 tại khu vực Đông Nam Á. Đây là đánh giá mới nhất về mức độ phát...