Tuyên bố chung của Tổng thư ký ITU và Bộ trưởng Bộ TT&TT về vai trò của ICT trong khủng hoảng Covid-19

Tuyên bố chung của Tổng thư ký ITU và Bộ trưởng Bộ TT&TT về vai trò của ICT trong khủng hoảng Covid-19

Do ảnh hưởng của khủng hoảng COVID-19, Bộ TT&TT Việt Nam đã trao đổi với Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU...
Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Việt Nam sẽ là nước chủ nhà ITU Digital World 2020

Việt Nam sẽ là nước chủ nhà ITU Digital World 2020

Triển lãm Viễn thông Thế giới thay đổi tên gọi theo sáng kiến Việt Nam

Triển lãm Viễn thông Thế giới thay đổi tên gọi theo sáng kiến Việt Nam

Triển lãm Viễn thông Thế giới thay đổi tên gọi theo sáng kiến Việt Nam

Triển lãm Viễn thông Thế giới thay đổi tên gọi theo sáng kiến Việt Nam

Triển lãm Viễn thông Thế giới thay đổi tên gọi theo sáng kiến Việt Nam

Triển lãm Viễn thông Thế giới thay đổi tên gọi theo sáng kiến Việt Nam

Việt Nam đăng cai tổ chức Triển lãm Viễn thông Thế giới 2020

Việt Nam đăng cai tổ chức Triển lãm Viễn thông Thế giới 2020

Việt Nam tham dự Triển lãm Viễn thông thế giới 2019 tại Hungary

Việt Nam tham dự Triển lãm Viễn thông thế giới 2019 tại Hungary