Tiến triển trong đàm phán hạt nhân I-ran

Theo Roi-tơ, vòng đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân I-ran mang tên Kế hoạch hành động chung toàn...
IAEA xác nhận Iran bắt đầu làm giàu urani ở mức 60%

IAEA xác nhận Iran bắt đầu làm giàu urani ở mức 60%

Iran làm giàu urani ở mức 60%: Lời nói và hành động

Iran làm giàu urani ở mức 60%: Lời nói và hành động

IAEA xác nhận Iran đã bắt đầu làm giàu uranium ở mức tinh khiết 60%

IAEA xác nhận Iran đã bắt đầu làm giàu uranium ở mức tinh khiết 60%

Cơ sở hạt nhân Iran bất ngờ gặp sự cố

Cơ sở hạt nhân Iran bất ngờ gặp sự cố

Iran bổ sung máy ly tâm tiên tiến làm giàu urani tại cơ sở Natanz

Iran bổ sung máy ly tâm tiên tiến làm giàu urani tại cơ sở Natanz

Iran bắt đầu làm giàu uranium bằng máy ly tâm tiên tiến

Iran bắt đầu làm giàu uranium bằng máy ly tâm tiên tiến

EU: Kêu gọi giải quyết khủng hoảng tại Gru-di-a

IAEA xác nhận Iran làm giàu urani bằng máy ly tâm tiên tiến IR-4

IAEA xác nhận Iran làm giàu urani bằng máy ly tâm tiên tiến IR-4

Iran bắt đầu làm giàu uranium bằng máy ly tâm đời mới

Iran bắt đầu làm giàu uranium bằng máy ly tâm đời mới

IAEA xác nhận Iran đang lắp đặt các máy ly tâm làm giàu urani

IAEA xác nhận Iran đang lắp đặt các máy ly tâm làm giàu urani

IAEA xác nhận Iran đang lắp đặt các máy ly tâm tiên tiến

IAEA xác nhận Iran đang lắp đặt các máy ly tâm tiên tiến