Bình Thuận dùng máy bay không người lái kiểm tra rừng

Bình Thuận dùng máy bay không người lái kiểm tra rừng

Các máy bay không người lái đều có phạm vi hoạt động từ 50 đến 200 km và phát hiện được mục tiêu tương...