'Người máy' chữa ung thư vú và đại trực tràng tại TP HCM

'Người máy' chữa ung thư vú và đại trực tràng tại TP HCM

Bệnh viện Ung Bướu TP HCM đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (IBM Watson for Oncology- hỗ trợ điều trị 13 loại...
Chăm sóc y tế thông minh sử dụng công nghệ nhân tạo AI đang là xu hướng tại Đài Loan và Việt Nam

Chăm sóc y tế thông minh sử dụng công nghệ nhân tạo AI đang là xu hướng tại Đài Loan và Việt Nam

Bác sĩ và 'trí tuệ nhân tạo' tương đồng tới 80% trong phác đồ điều trị

Bác sĩ và 'trí tuệ nhân tạo' tương đồng tới 80% trong phác đồ điều trị

Trí tuệ nhân tạo: 'Bác sĩ ảo' mang hy vọng cho bệnh nhân ung thư

Trí tuệ nhân tạo: 'Bác sĩ ảo' mang hy vọng cho bệnh nhân ung thư

Việt Nam tăng cường dùng trí tuệ nhân tạo chữa ung thư

Việt Nam tăng cường dùng trí tuệ nhân tạo chữa ung thư

Sử dụng trí tuệ nhân tạo để điều trị bệnh ung thư là xu hướng tất yếu

Sử dụng trí tuệ nhân tạo để điều trị bệnh ung thư là xu hướng tất yếu

Xây dựng hệ thống y tế thông minh bằng trí tuệ nhân tạo

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ điều trị ung thư

Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử: Vẫn còn mạnh ai nấy làm

Bộ Y tế kết luận về sử dụng trí tuệ nhân tạo trong điều trị ung thư

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tư vấn điều trị ung thư

3 bệnh viện ở Việt Nam sử dụng trí tuệ nhân tạo trong tư vấn, điều trị ung thư

Kết quả bước đầu trong triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo để điều trị ung thư ở Việt Nam

Việt Nam sử dụng trí tuệ nhân tạo để chọn phác đồ chữa ung thư

Bộ Y tế kết luận về sử dụng trí tuệ nhân tạo trong điều trị ung thư

Kết luận về trí tuệ nhân tạo điều trị ung thư

Tranh cãi sử dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ điều trị ung thư - kết luận cuối cùng

Bác sỹ ảo điều trị ung thư

Bệnh nhân ung thư chuyển biến tốt sau khi bác sỹ sử dụng trí tuệ nhân tạo lên phác đồ điều trị

Hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân ung thư bằng 'trí tuệ nhân tạo'

Nhiều bệnh nhân ung thư tiến triển khi sử dụng trí tuệ nhân tạo

Phú Thọ: Nâng cao chất lượng điều trị ung thư cho các bệnh nhân qua hệ thống 'Trí tuệ nhân tạo'

Bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam điều trị ung thư bằng trí tuệ nhân tạo

Điều trị ung thư qua ứng dụng 'Trí tuệ nhân tạo'

Hội thảo Tư vấn Ứng dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ điều trị ung thư tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ