Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ vinh dự đạt giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ năm 2018

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ vinh dự đạt giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ năm 2018

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tư vấn điều trị ung thư

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tư vấn điều trị ung thư

3 bệnh viện ở Việt Nam sử dụng trí tuệ nhân tạo trong tư vấn, điều trị ung thư

3 bệnh viện ở Việt Nam sử dụng trí tuệ nhân tạo trong tư vấn, điều trị ung thư

Kết quả bước đầu trong triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo để điều trị ung thư ở Việt Nam

Kết quả bước đầu trong triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo để điều trị ung thư ở Việt Nam

Bộ Y tế cho phép ứng dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo trong điều trị ung thư

Bộ Y tế cho phép ứng dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo trong điều trị ung thư

Việt Nam sử dụng trí tuệ nhân tạo để chọn phác đồ chữa ung thư

Việt Nam sử dụng trí tuệ nhân tạo để chọn phác đồ chữa ung thư

Bộ Y tế kết luận về sử dụng trí tuệ nhân tạo trong điều trị ung thư

Bộ Y tế kết luận về sử dụng trí tuệ nhân tạo trong điều trị ung thư

Kết luận về trí tuệ nhân tạo điều trị ung thư

Kết luận về trí tuệ nhân tạo điều trị ung thư

Tranh cãi sử dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ điều trị ung thư - kết luận cuối cùng

Tranh cãi sử dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ điều trị ung thư - kết luận cuối cùng

Bộ Y tế ra kết luận về trí tuệ nhân tạo điều trị ung thư

Bộ Y tế ra kết luận về trí tuệ nhân tạo điều trị ung thư

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ phát triển mô hình Bệnh viện Đa khoa, đa trung tâm chuyên sâu

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ phát triển mô hình Bệnh viện Đa khoa, đa trung tâm chuyên sâu

Phú Thọ: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cứu nhiều bệnh nhân ung thư thoát chết

Phú Thọ: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cứu nhiều bệnh nhân ung thư thoát chết

Hội thảo Tư vấn Ứng dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ điều trị ung thư tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ

Hội thảo Tư vấn Ứng dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ điều trị ung thư tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ

Thực hư điều trị ung thư bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Thực hư điều trị ung thư bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên hàng trăm ca bệnh ung thư

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên hàng trăm ca bệnh ung thư

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong điều trị ung thư: Điều gì quan trọng nhất?

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong điều trị ung thư: Điều gì quan trọng nhất?

Trí tuệ Nhân tạo của Google có thể dự đoán thời điểm bệnh nhân chết

Trí tuệ Nhân tạo của Google có thể dự đoán thời điểm bệnh nhân chết

Đã có 2 bệnh viện tại Việt Nam ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Bộ Y tế: 'Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế là xu thế tất yếu của thời đại'

Bộ Y tế: 'Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế là xu thế tất yếu của thời đại'

Sử dụng hệ thống IBM WFO hỗ trợ điều trị ung thư

Sử dụng hệ thống IBM WFO hỗ trợ điều trị ung thư

'Trợ lý ảo' mang niềm vui thật cho bệnh nhân ung thư

'Trợ lý ảo' mang niềm vui thật cho bệnh nhân ung thư

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo điều trị ung thư

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo điều trị ung thư

'Trợ lý ảo' trong hỗ trợ điều trị ung thư

'Trợ lý ảo' trong hỗ trợ điều trị ung thư

Bệnh viện K thử nghiệm trí tuệ nhân tạo trong việc lên phác đồ điều trị ung thư

Bệnh viện K thử nghiệm trí tuệ nhân tạo trong việc lên phác đồ điều trị ung thư

Bác sĩ Việt thử nghiệm hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ điều trị bệnh

Bác sĩ Việt thử nghiệm hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ điều trị bệnh

Sếp Bệnh viện K: 'Trí tuệ nhân tạo giúp bác sĩ cập nhật phác đồ điều trị ung thư'

Sếp Bệnh viện K: 'Trí tuệ nhân tạo giúp bác sĩ cập nhật phác đồ điều trị ung thư'

Giải mã 'bác sĩ ảo' hỗ trợ điều trị ung thư tại Phú Thọ

Giải mã 'bác sĩ ảo' hỗ trợ điều trị ung thư tại Phú Thọ