TP.HCM bầu bổ sung 3 ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy

TP.HCM bầu bổ sung 3 ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, ông Nguyễn Hồ Hải và bà Trần Kim Yến là 3 ủy viên vừa được bầu bổ sung vào Ban...
TPHCM bổ sung ba Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy

TPHCM bổ sung ba Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy

Thành ủy TP.HCM có thêm 3 Ủy viên Ban Thường vụ

Thành ủy TP.HCM có thêm 3 Ủy viên Ban Thường vụ

Vi phạm xây dựng nở rộ

Vi phạm xây dựng nở rộ

Chân dung Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM vừa được bổ nhiệm

Chân dung Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM vừa được bổ nhiệm

Phân công ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM

Phân công ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM

TPHCM có tân Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

TPHCM có tân Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng Ban Tuyên giáo TP.HCM

Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng Ban Tuyên giáo TP.HCM