Điều động, bổ nhiệm nhân sự TP HCM và 3 tỉnh

Điều động, bổ nhiệm nhân sự TP HCM và 3 tỉnh

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 tỉnh thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 tỉnh thành

Bí thư huyện sau khi bị kỷ luật làm... phó giám đốc sở

Bí thư huyện sau khi bị kỷ luật làm... phó giám đốc sở

Bị kỷ luật, Bí thư huyện được điều làm Phó giám đốc Sở Xây dựng

Bị kỷ luật, Bí thư huyện được điều làm Phó giám đốc Sở Xây dựng

Bị kỷ luật, bí thư huyện ủy được điều chuyển làm phó giám đốc sở

Bị kỷ luật, bí thư huyện ủy được điều chuyển làm phó giám đốc sở

Bạc Liêu điều động Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Bí thư huyện Hòa Bình

Bạc Liêu điều động Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Bí thư huyện Hòa Bình

Bạc Liêu: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Bí thư huyện Hòa Bình

Bạc Liêu: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Bí thư huyện Hòa Bình

Kỷ luật Bí thư huyện vi phạm quy định bổ nhiệm cán bộ, dùng xe công

Kỷ luật Bí thư huyện vi phạm quy định bổ nhiệm cán bộ, dùng xe công

Bạc Liêu kỷ luật khiển trách Bí thư Huyện ủy Hòa Bình

Bạc Liêu kỷ luật khiển trách Bí thư Huyện ủy Hòa Bình

Bí thư Huyện ủy Hòa Bình (Bạc Liêu) bị kỷ luật 'khiển trách'

Bí thư Huyện ủy Hòa Bình (Bạc Liêu) bị kỷ luật 'khiển trách'

Bạc Liêu: Kỷ luật khiển trách Bí thư huyện ủy Hòa Bình

Bạc Liêu: Kỷ luật khiển trách Bí thư huyện ủy Hòa Bình

Bạc Liêu: Cán bộ đua nhau đi học thạc sĩ

Bạc Liêu: Cán bộ đua nhau đi học thạc sĩ

Vì sao nhiều cán bộ chủ chốt một huyện ở Bạc Liêu bị kỷ luật?

Vì sao nhiều cán bộ chủ chốt một huyện ở Bạc Liêu bị kỷ luật?

Bí thư huyện bị đề nghị kỷ luật liên quan đến bổ nhiệm cán bộ, dùng xe công

Bí thư huyện bị đề nghị kỷ luật liên quan đến bổ nhiệm cán bộ, dùng xe công

Đề nghị kỷ luật và kỷ luật nhiều 'sếp' cấp huyện tỉnh Bạc Liêu

Đề nghị kỷ luật và kỷ luật nhiều 'sếp' cấp huyện tỉnh Bạc Liêu

Bạc Liêu: Kỷ luật Đảng nhiều lãnh đạo chủ chốt huyện Hòa Bình

Bạc Liêu: Kỷ luật Đảng nhiều lãnh đạo chủ chốt huyện Hòa Bình

Bạc Liêu kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt cấp huyện

Bạc Liêu kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt cấp huyện

Kỷ luật một số cán bộ chủ chốt huyện Hòa Bình (Bạc Liêu)

Bạc Liêu kỷ luật nhiều lãnh đạo huyện Hòa Bình

Bạc Liêu kỷ luật nhiều lãnh đạo huyện Hòa Bình

Bạc Liêu: Kỷ luật Đảng Phó Bí thư Huyện ủy Hòa Bình

Bạc Liêu: Kỷ luật Đảng Phó Bí thư Huyện ủy Hòa Bình

Kỷ luật lãnh đạo huyện vi phạm trong đề bạt, giới thiệu cán bộ

Kỷ luật lãnh đạo huyện vi phạm trong đề bạt, giới thiệu cán bộ

Xem xét kỷ luật 1 Bí thư, khiển trách 1 Phó Bí thư Huyện ủy ở Bạc Liêu

Xem xét kỷ luật 1 Bí thư, khiển trách 1 Phó Bí thư Huyện ủy ở Bạc Liêu

Một loạt cán bộ ở Bạc Liêu bị kỷ luật

Một loạt cán bộ ở Bạc Liêu bị kỷ luật

Bạc Liêu: Đề nghị kỷ luật Bí thư huyện nhận tiền hỗ trợ sai quy định

Bạc Liêu: Đề nghị kỷ luật Bí thư huyện nhận tiền hỗ trợ sai quy định

Bí thư Đảng ủy xã bị tố rút tiền quỹ trả nợ quán nhậu

Bí thư Đảng ủy xã bị tố rút tiền quỹ trả nợ quán nhậu

Bạc Liêu: Phó Chủ tịch xã khai man lý lịch Đảng vẫn không bị kỷ luật

Bạc Liêu: Phó Chủ tịch xã khai man lý lịch Đảng vẫn không bị kỷ luật

Bạc Liêu: Kiểm tra vụ Phó Chủ tịch xã 'rút ruột' công trình giao thông nông thôn

Bạc Liêu: Kiểm tra vụ Phó Chủ tịch xã 'rút ruột' công trình giao thông nông thôn