Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Trong ba năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc học tập, làm theo tư tưởng,...
Những đảng viên trẻ giữa đại ngàn ATK Việt Bắc

Những đảng viên trẻ giữa đại ngàn ATK Việt Bắc

Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới TP.HCM, Cần Thơ, Bắc Kạn

Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới TP.HCM, Cần Thơ, Bắc Kạn

Giám đốc Sở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Giám đốc Sở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Giám đốc Sở NN-PTNT Bắc Kạn được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Giám đốc Sở NN-PTNT Bắc Kạn được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Bắc Kạn có tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Bắc Kạn có tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Đổi mới phong trào 'Dân vận khéo' ở Bắc Kạn

Đổi mới phong trào 'Dân vận khéo' ở Bắc Kạn

Đưa cán bộ đến gần dân, sát dân

Đưa cán bộ đến gần dân, sát dân

Nêu gương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu (Tiếp theo và hết) (*)

Những tấm gương học tập và làm theo Bác

Những tấm gương học tập và làm theo Bác