Hải Phòng điều động một loạt Giám đốc Sở về làm Bí thư quận, huyện

Hải Phòng điều động một loạt Giám đốc Sở về làm Bí thư quận, huyện

Hải Phòng: Bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Hải Phòng: Bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Hải Phòng công bố quyết định về công tác cán bộ một số quận, huyện, sở

Hải Phòng điều động một loạt Giám đốc Sở về làm Bí thư huyện, quận

Hải Phòng điều động một loạt Giám đốc Sở về làm Bí thư huyện, quận

Hải Phòng công bố quyết định bổ nhiệm, điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Hải Phòng công bố quyết định bổ nhiệm, điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Hải Phòng bổ nhiệm, luân chuyển một loạt lãnh đạo quận, huyện

Hải Phòng bổ nhiệm, luân chuyển một loạt lãnh đạo quận, huyện

Sở GTVT Hải Phòng có tân Giám đốc

Sở GTVT Hải Phòng có tân Giám đốc

'Biệt phủ' xây dựng trái phép ngoài đê biển ở Hải Phòng: Không tự tháo dỡ sẽ cưỡng chế

'Biệt phủ' xây dựng trái phép ngoài đê biển ở Hải Phòng: Không tự tháo dỡ sẽ cưỡng chế

Hiệu trưởng lạm thu 738 triệu đồng bị kỷ luật cảnh cáo, không bổ nhiệm lại

Hiệu trưởng lạm thu 738 triệu đồng bị kỷ luật cảnh cáo, không bổ nhiệm lại

An Lão, Hải Phòng: Xử lý dứt điểm sai phạm ở xã Tân Viên trong đầu năm 2018

An Lão, Hải Phòng: Xử lý dứt điểm sai phạm ở xã Tân Viên trong đầu năm 2018

Cựu Chủ tịch An Lão đã 'băm nát' khu vực phòng thủ Núi Voi như thế nào?

Cựu Chủ tịch An Lão đã 'băm nát' khu vực phòng thủ Núi Voi như thế nào?

Hải Phòng: Chủ tịch UBND huyện bị cách chức vì vi phạm quản lý đất đai, khoáng sản

Hải Phòng: Chủ tịch UBND huyện bị cách chức vì vi phạm quản lý đất đai, khoáng sản

Hải Phòng cách chức Chủ tịch UBND huyện An Lão

Hải Phòng cách chức Chủ tịch UBND huyện An Lão

Để xảy ra hàng loạt sai phạm, Chủ tịch UBND huyện ở Hải Phòng bị cách chức

Để xảy ra hàng loạt sai phạm, Chủ tịch UBND huyện ở Hải Phòng bị cách chức

Hải Phòng: Cách chức Chủ tịch UBND huyện An Lão

Hải Phòng: Cách chức Chủ tịch UBND huyện An Lão

Hải Phòng: Để xảy ra sai phạm, Chủ tịch UBND huyện bị cách chức

Hải Phòng: Để xảy ra sai phạm, Chủ tịch UBND huyện bị cách chức

Cách chức Chủ tịch UBND huyện An Lão (Hải Phòng)

Cách chức chủ tịch UBND huyện An Lão, TP.Hải Phòng

Cách chức chủ tịch UBND huyện An Lão, TP.Hải Phòng

Bí thư Huyện ủy bị kỷ luật vì vụ 'cả nhà làm quan'

Bí thư Huyện ủy bị kỷ luật vì vụ 'cả nhà làm quan'

Hải Phòng: Một loạt cán bộ chủ chốt cấp huyện bị kỷ luật

Hải Phòng: Một loạt cán bộ chủ chốt cấp huyện bị kỷ luật

Cách chức Phó bí thư huyện ở Hải Phòng vì sai phạm đất đai

Cách chức Phó bí thư huyện ở Hải Phòng vì sai phạm đất đai

Tại sao Chủ tịch An Lão bị cách chức Phó bí thư Huyện ủy?

Tại sao Chủ tịch An Lão bị cách chức Phó bí thư Huyện ủy?

Hải Phòng: Cách chức Phó Bí thư huyện An Lão vì dính nhiều sai phạm

Hải Phòng: Cách chức Phó Bí thư huyện An Lão vì dính nhiều sai phạm

Hải Phòng cách chức Phó Bí thư Huyện ủy An Lão

Hải Phòng cách chức Phó Bí thư Huyện ủy An Lão

Hải Phòng cách chức Phó bí thư huyện An Lão

Hải Phòng cách chức Phó bí thư huyện An Lão

Cách chức phó bí thư kiêm chủ tịch huyện An Lão

Cách chức phó bí thư kiêm chủ tịch huyện An Lão

Hải Phòng: Cách chức Phó Bí thư Huyện ủy An Lão

Hải Phòng: Cách chức Phó Bí thư Huyện ủy An Lão

Một Phó Bí thư huyện ở Hải Phòng bị cách chức

Một Phó Bí thư huyện ở Hải Phòng bị cách chức

Cách chức Phó bí thư Huyện ủy An Lão

Cách chức Phó bí thư Huyện ủy An Lão

Hải Phòng: Cách chức Phó Bí thư Huyện ủy An Lão

Hải Phòng: Cách chức Phó Bí thư Huyện ủy An Lão

Hải Phòng: Cách chức Phó Bí thư Huyện ủy An Lão

Hải Phòng: Cách chức Phó Bí thư Huyện ủy An Lão

Hải Phòng: Cách chức Phó bí thư Huyện ủy An Lão

Hải Phòng: Cách chức Phó bí thư Huyện ủy An Lão