Hải Phòng điều động một loạt Giám đốc Sở về làm Bí thư quận, huyện

Hải Phòng điều động một loạt Giám đốc Sở về làm Bí thư quận, huyện

Hải Phòng công bố quyết định về công tác cán bộ một số quận, huyện, sở

Hải Phòng công bố quyết định bổ nhiệm, điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Hải Phòng công bố quyết định bổ nhiệm, điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Hải Phòng: Bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Hải Phòng: Bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Hải Phòng điều động một loạt Giám đốc Sở về làm Bí thư huyện, quận

Hải Phòng điều động một loạt Giám đốc Sở về làm Bí thư huyện, quận

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Sở GTVT Hải Phòng có tân Giám đốc

Sở GTVT Hải Phòng có tân Giám đốc

Hải Phòng bổ nhiệm, luân chuyển một loạt lãnh đạo quận, huyện

Hải Phòng bổ nhiệm, luân chuyển một loạt lãnh đạo quận, huyện

'Biệt phủ' xây dựng trái phép ngoài đê biển ở Hải Phòng: Không tự tháo dỡ sẽ cưỡng chế

'Biệt phủ' xây dựng trái phép ngoài đê biển ở Hải Phòng: Không tự tháo dỡ sẽ cưỡng chế