Trời quá lạnh, nhiều đoàn thiện nguyện tặng áo ấm cho bà con vùng cao

Trời quá lạnh, nhiều đoàn thiện nguyện tặng áo ấm cho bà con vùng cao

Nhiều cách làm sáng tạo vì cộng đồng

Nhiều cách làm sáng tạo vì cộng đồng

Sa Pa đón hơn 60 nghìn lượt khách dịp nghỉ lễ

Sa Pa đón hơn 60 nghìn lượt khách dịp nghỉ lễ

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Chân dung Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh

Chân dung Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh

Bộ Chính trị công bố quyết định công tác cán bộ

Bộ Chính trị công bố quyết định công tác cán bộ

Đồng chí Hầu A Lềnh giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Đồng chí Hầu A Lềnh giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam