'Nghĩa tình Quê hương 2020', giải golf hướng về miền Trung

'Nghĩa tình Quê hương 2020', giải golf hướng về miền Trung

Các thành viên dự giải golf 'Nghĩa tình Quê hương' cùng dự gala thực hiện việc gây quỹ xây dựng khu lưu,...