Đồng Nai, mảnh đất lắm người nhiều 'ma'?

Đồng Nai, mảnh đất lắm người nhiều 'ma'?

Cách chức giám đốc, giao phó giám đốc phụ trách Công an Đồng Nai

Cách chức giám đốc, giao phó giám đốc phụ trách Công an Đồng Nai

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai có đến 4 lãnh đạo bị kỷ luật

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai có đến 4 lãnh đạo bị kỷ luật

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh có đi làm sau khi bị cách chức?

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh có đi làm sau khi bị cách chức?

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh vẫn đến cơ quan làm việc

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh vẫn đến cơ quan làm việc

Chưa bố trí công việc mới đối với nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Chưa bố trí công việc mới đối với nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Cựu giám đốc Công an Đồng Nai chưa được bố trí công việc mới

Cựu giám đốc Công an Đồng Nai chưa được bố trí công việc mới

'Quan lộ' và những vi phạm của cựu Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

'Quan lộ' và những vi phạm của cựu Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh làm gì sau khi bị cách chức Giám đốc Công an Đồng Nai?

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh làm gì sau khi bị cách chức Giám đốc Công an Đồng Nai?

Những tướng công an, quân đội sai phạm... bị 'vào lò'?

Những tướng công an, quân đội sai phạm... bị 'vào lò'?

Công an 'dính' tội phạm, giang hồ…

Công an 'dính' tội phạm, giang hồ…

Loại bỏ những 'con sâu làm rầu nồi canh', làm trong sạch bộ máy

Loại bỏ những 'con sâu làm rầu nồi canh', làm trong sạch bộ máy

Chân dung đại tá được tạm giao phụ trách Công an Đồng Nai

Chân dung đại tá được tạm giao phụ trách Công an Đồng Nai

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh và những tai tiếng của CSGT Đồng Nai

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh và những tai tiếng của CSGT Đồng Nai

Chân dung người tạm thời phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai

Chân dung người tạm thời phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai

Cách chức giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Cách chức giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Đại tá Văn Quyết Thắng phụ trách Công an Đồng Nai

Đại tá Văn Quyết Thắng phụ trách Công an Đồng Nai

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị cách chức

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị cách chức

Những sai phạm nào khiến Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị cách chức?

Những sai phạm nào khiến Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị cách chức?

Cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Ông Huỳnh Tiến Mạnh bị cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Ông Huỳnh Tiến Mạnh bị cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Công bố cách chức Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Công bố cách chức Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Ông Huỳnh Tiến Mạnh bị cách chức GĐ Công an Đồng Nai

Ông Huỳnh Tiến Mạnh bị cách chức GĐ Công an Đồng Nai

Ông Huỳnh Tiến Mạnh bị cách chức Giám đốc Công an Đồng Nai

Ông Huỳnh Tiến Mạnh bị cách chức Giám đốc Công an Đồng Nai

Tại sao GĐ công an tỉnh Đồng Nai bị cách chức?

Tại sao GĐ công an tỉnh Đồng Nai bị cách chức?

Cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đối với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh

Cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đối với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh

Vì sao Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh bị cách chức?

Vì sao Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh bị cách chức?

Cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đối với Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh

Cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đối với Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh

Đại tá Văn Quyết Thắng phụ trách Công an Đồng Nai thay đại tá Huỳnh Tiến Mạnh

Đại tá Văn Quyết Thắng phụ trách Công an Đồng Nai thay đại tá Huỳnh Tiến Mạnh

Bộ Công an cách chức Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Bộ Công an cách chức Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Cách chức giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Cách chức giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Những sai phạm khiến Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị kỷ luật

Những sai phạm khiến Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị kỷ luật

Vì sao GĐ Công an tỉnh Đồng Nai bị cách mọi chức vụ trong Đảng?

Vì sao GĐ Công an tỉnh Đồng Nai bị cách mọi chức vụ trong Đảng?

Bị cách mọi chức vụ, tương lai nào đợi GĐ Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh?

Bị cách mọi chức vụ, tương lai nào đợi GĐ Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh?

Hàng loạt sai phạm của Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Hàng loạt sai phạm của Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Bài học về công tác cán bộ trước thềm đại hội đảng các cấp!

Bài học về công tác cán bộ trước thềm đại hội đảng các cấp!

Hàng loạt cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật: Họ là ai?

Hàng loạt cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật: Họ là ai?

Xem xét miễn nhiệm chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai của ông Hồ Văn Năm

Xem xét miễn nhiệm chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai của ông Hồ Văn Năm

Giám đốc Công an Đồng Nai đã mắc những sai phạm, khuyết điểm gì?

Giám đốc Công an Đồng Nai đã mắc những sai phạm, khuyết điểm gì?

Kỷ luật Giám đốc Công an và Trưởng ban Nội chính, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

Cách các chức vụ trong Đảng với Giám đốc công an Đồng Nai

Cách các chức vụ trong Đảng với Giám đốc công an Đồng Nai

Vi phạm của Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh là rất nghiêm trọng

Vi phạm của Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh là rất nghiêm trọng

Cách chức vụ trong Đảng của giám đốc Công an Đồng Nai

Cách chức vụ trong Đảng của giám đốc Công an Đồng Nai

Ban Bí thư thi hành kỷ luật đồng chí Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh và đồng chí Hồ Văn Năm

Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh bị cách mọi chức vụ trong Đảng

Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh bị cách mọi chức vụ trong Đảng

Ban Bí thư cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với 2 Ủy viên BTV Tỉnh ủy Đồng Nai

Ban Bí thư cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với 2 Ủy viên BTV Tỉnh ủy Đồng Nai

Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai

Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai

Cách chức trưởng Ban Nội chính Đồng Nai với ông Hồ Văn Năm

Cách chức trưởng Ban Nội chính Đồng Nai với ông Hồ Văn Năm

Giám đốc Công an Đồng Nai bị cách mọi chức vụ trong Đảng

Giám đốc Công an Đồng Nai bị cách mọi chức vụ trong Đảng

Cách chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Văn Năm

Cách chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Văn Năm

Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Giám đốc Công an Đồng Nai bị cách mọi chức vụ trong Đảng

Giám đốc Công an Đồng Nai bị cách mọi chức vụ trong Đảng

Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Giám đốc Công an Đồng Nai

Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Giám đốc Công an Đồng Nai

Giám đốc Công an Đồng Nai bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Giám đốc Công an Đồng Nai bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Cách mọi chức vụ trong Đảng đối với Giám đốc Công an Đồng Nai

Cách mọi chức vụ trong Đảng đối với Giám đốc Công an Đồng Nai

Cách mọi chức vụ trong Đảng đối với Giám đốc Công an Đồng Nai

Cách mọi chức vụ trong Đảng đối với Giám đốc Công an Đồng Nai

Nữ Phó giám đốc Công an Đồng Nai liên tục dính trách nhiệm vì thuộc cấp nổ súng chết người

Nữ Phó giám đốc Công an Đồng Nai liên tục dính trách nhiệm vì thuộc cấp nổ súng chết người

Đề nghị kỷ luật nhiều lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Đồng Nai

Đề nghị kỷ luật nhiều lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Đồng Nai

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Công an, Trưởng ban Nội chính Đồng Nai

Xem xét kỷ luật Bí thư tỉnh Khánh Hòa, cách chức lãnh đạo Công an Đồng Nai

Xem xét kỷ luật Bí thư tỉnh Khánh Hòa, cách chức lãnh đạo Công an Đồng Nai

Cách chức, cảnh cáo một loạt tướng, tá Công an Đồng Nai

Cách chức, cảnh cáo một loạt tướng, tá Công an Đồng Nai

UBKT Trung ương ra quyết định xử lý hàng loạt cán bộ tại Đồng Nai và Khánh Hòa

UBKT Trung ương ra quyết định xử lý hàng loạt cán bộ tại Đồng Nai và Khánh Hòa

Kết luận kỳ họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kết luận kỳ họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Đề nghị kỷ luật Trưởng ban Nội chính và Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đề nghị kỷ luật Trưởng ban Nội chính và Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị xem xét kỷ luật

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị xem xét kỷ luật

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai

Đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đề nghị kỷ luật Giám đốc Công an, Trưởng ban Nội chính tỉnh Đồng Nai

Đề nghị kỷ luật Giám đốc Công an, Trưởng ban Nội chính tỉnh Đồng Nai

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Công an và Trưởng ban Nội chính Đồng Nai

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Công an và Trưởng ban Nội chính Đồng Nai

Cảnh cáo 3 phó giám đốc, đề nghị kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Cảnh cáo 3 phó giám đốc, đề nghị kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai

Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai

Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai

Kỷ luật nguyên Giám đốc và các Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Kỷ luật nguyên Giám đốc và các Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Đồng Nai

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Đồng Nai

Thông cáo báo chí kỳ họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí kỳ họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo Công an Đồng Nai

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo Công an Đồng Nai

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và hàng loạt cán bộ

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và hàng loạt cán bộ

Đồng Nai xem xét kỷ luật Trưởng đoàn ĐBQH, Giám đốc Công an và Bí thư Thành ủy Biên Hòa

Đồng Nai xem xét kỷ luật Trưởng đoàn ĐBQH, Giám đốc Công an và Bí thư Thành ủy Biên Hòa

Nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công an tỉnh Đồng Nai phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công an tỉnh Đồng Nai phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đồng Nai: Tội phạm ma túy, xã hội đen đang phức tạp

Đồng Nai: Tội phạm ma túy, xã hội đen đang phức tạp

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trả lời chất vấn

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trả lời chất vấn

Những vụ nổ súng rúng động liên quan đến cán bộ công an Đồng Nai

Những vụ nổ súng rúng động liên quan đến cán bộ công an Đồng Nai

Những sai phạm rất nghiêm trọng của Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Những sai phạm rất nghiêm trọng của Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đề nghị kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Đề nghị kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh