Sau kỷ luật, nữ Phó GĐ Công an đầu tiên tỉnh Đồng Nai xin về hưu

Sau kỷ luật, nữ Phó GĐ Công an đầu tiên tỉnh Đồng Nai xin về hưu

Đại tá, nữ Phó giám đốc Công an đầu tiên của tỉnh Đồng Nai Trần Thị Ngọc Thuận đã nhận quyết định cho nghỉ...
Vì sao 3 trưởng phòng Công an Đồng Nai cùng bị cách chức?

Vì sao 3 trưởng phòng Công an Đồng Nai cùng bị cách chức?

Cách chức Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai

Cách chức Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, cựu Giám đốc Công an Đồng Nai nghỉ hưu

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, cựu Giám đốc Công an Đồng Nai nghỉ hưu

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, nguyên Giám đốc Công an Đồng Nai nghỉ hưu sau 'án' kỷ luật

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, nguyên Giám đốc Công an Đồng Nai nghỉ hưu sau 'án' kỷ luật

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, cựu Giám đốc Công an Đồng Nai nghỉ hưu

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, cựu Giám đốc Công an Đồng Nai nghỉ hưu

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị cách chức nhận quyết định nghỉ hưu

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị cách chức nhận quyết định nghỉ hưu

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, nguyên Giám đốc Công an Đồng Nai nghỉ hưu

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, nguyên Giám đốc Công an Đồng Nai nghỉ hưu

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, cựu Giám đốc Công an Đồng Nai nghỉ hưu

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, cựu Giám đốc Công an Đồng Nai nghỉ hưu

Vì sao Đồng Nai một thời là mảnh đất màu mỡ để các 'ông trùm' ẩn náu?

Vì sao Đồng Nai một thời là mảnh đất màu mỡ để các 'ông trùm' ẩn náu?

2019 - 'lò đã nóng' như thế đó

2019 - 'lò đã nóng' như thế đó

Lò chống tham nhũng, tiêu cực đỏ lửa năm 2019

Lò chống tham nhũng, tiêu cực đỏ lửa năm 2019

Đại tá Vũ Hồng Văn chuyển công tác 3 cấp tá liên quan vụ giang hồ chặn xe công an Đồng Nai

Đại tá Vũ Hồng Văn chuyển công tác 3 cấp tá liên quan vụ giang hồ chặn xe công an Đồng Nai

Vụ Giang 36 vây công an: Quyết định bất ngờ

Vụ Giang 36 vây công an: Quyết định bất ngờ

Thực sự vì dân

Thực sự vì dân

Đại tá mũ cối Vũ Hồng Văn làm gì mà Bí thư tỉnh Đồng Nai khen ngợi?

Đại tá mũ cối Vũ Hồng Văn làm gì mà Bí thư tỉnh Đồng Nai khen ngợi?

Dấu ấn 'đại tá mũ cối', Giám đốc Công an từ Đắk Lắk đến Đồng Nai

Dấu ấn 'đại tá mũ cối', Giám đốc Công an từ Đắk Lắk đến Đồng Nai

Dấu ấn 'đại tá mũ cối', Giám đốc Công an từ Đắk Lắk đến Đồng Nai

Dấu ấn 'đại tá mũ cối', Giám đốc Công an từ Đắk Lắk đến Đồng Nai

Điều động Giám đốc Công an Đắk Lắk về làm Giám đốc Công an Đồng Nai

Điều động Giám đốc Công an Đắk Lắk về làm Giám đốc Công an Đồng Nai

Bổ nhiệm giám đốc và phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Bổ nhiệm giám đốc và phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai có tân Giám đốc Công an tỉnh 43 tuổi

Đồng Nai có tân Giám đốc Công an tỉnh 43 tuổi

Chân dung Đại tá Vũ Hồng Văn - tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Chân dung Đại tá Vũ Hồng Văn - tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đại tá 43 tuổi làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đại tá 43 tuổi làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Chân dung tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Chân dung tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đại tá Vũ Hồng Văn làm giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đại tá Vũ Hồng Văn làm giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai là ai?

Tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai là ai?

Đại tá Vũ Hồng Văn làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đại tá Vũ Hồng Văn làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Văn làm Giám đốc Công an Đồng Nai

Bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Văn làm Giám đốc Công an Đồng Nai

Đại tá Vũ Hồng Văn làm GĐ Công an Đồng Nai thay ông Huỳnh Tiến Mạnh bị kỷ luật

Đại tá Vũ Hồng Văn làm GĐ Công an Đồng Nai thay ông Huỳnh Tiến Mạnh bị kỷ luật

Công an Đồng Nai có giám đốc và phó giám đốc mới

Công an Đồng Nai có giám đốc và phó giám đốc mới

Đại tá Vũ Hồng Văn làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đại tá Vũ Hồng Văn làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Văn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Văn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai có tân giám đốc

Công an tỉnh Đồng Nai có tân giám đốc

Đại tá Vũ Hồng Văn làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đại tá Vũ Hồng Văn làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đại tá Vũ Hồng Văn làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đại tá Vũ Hồng Văn làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Cần 'đại phẫu' CSGT tỉnh Đồng Nai!

Cần 'đại phẫu' CSGT tỉnh Đồng Nai!

Cảnh sát giao thông Đồng Nai bị tố bảo kê xe tải

Cảnh sát giao thông Đồng Nai bị tố bảo kê xe tải

Hoãn phiên tòa xét xử cựu CSGT Đồng Nai bắn chết người

Hoãn phiên tòa xét xử cựu CSGT Đồng Nai bắn chết người

Kỷ luật 3 Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Kỷ luật 3 Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Giáng chức, cảnh cáo 3 Phó Giám đốc Công an Đồng Nai

Giáng chức, cảnh cáo 3 Phó Giám đốc Công an Đồng Nai

Bộ Công an thi hành kỷ luật 3 phó giám đốc Công an Đồng Nai

Bộ Công an thi hành kỷ luật 3 phó giám đốc Công an Đồng Nai

Giáng chức Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Giáng chức Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Bộ Công an thi hành kỷ luật 3 phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Bộ Công an thi hành kỷ luật 3 phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Kỷ luật, giáng chức hàng loạt lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai

Kỷ luật, giáng chức hàng loạt lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai