Nữ anh hùng 54 năm gắn bó với phòng thí nghiệm và vắcxin

Nữ anh hùng 54 năm gắn bó với phòng thí nghiệm và vắcxin

Cả cuộc đời gắn bó với phòng thí nghiệm, nghiên cứu về virus, phát triển sản xuất vắcxin, GS.TS Huỳnh Thị...
Nữ Anh hùng 54 năm gắn bó với phòng thí nghiệm, vaccine

Nữ Anh hùng 54 năm gắn bó với phòng thí nghiệm, vaccine

Nữ Anh hùng 54 năm gắn bó với phòng thí nghiệm, vaccine

Nữ Anh hùng 54 năm gắn bó với phòng thí nghiệm, vaccine

Nhà khoa học nữ được trao tặng Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Nhà khoa học nữ được trao tặng Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ðón nhận phần thưởng cao quý

Tác giả vaccine được xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam

Tác giả vaccine được xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam

Nhà khoa học nghiên cứu hàng loạt vắc xin nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Nhà khoa học nghiên cứu hàng loạt vắc xin nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Nữ giáo sư nghiên cứu vắcxin nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Nữ giáo sư nghiên cứu vắcxin nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Nhiều nghiên cứu khoa học xuất sắc được giới thiệu tại Hội thảo 'Phụ nữ trí thức vì hòa bình và thịnh vượng'

Nhiều nghiên cứu khoa học xuất sắc được giới thiệu tại Hội thảo 'Phụ nữ trí thức vì hòa bình và thịnh vượng'

Các tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Các tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

5 gương mặt nữ được Chủ tịch nước vừa phong danh hiệu 'Anh hùng Lao động'

5 gương mặt nữ được Chủ tịch nước vừa phong danh hiệu 'Anh hùng Lao động'

Danh sách lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động