Cán bộ phường tiếp tay làm giả giấy tờ đất

Cán bộ phường tiếp tay làm giả giấy tờ đất

Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ địa chính bắt tay với 'cò' làm giả giấy tờ đất

Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ địa chính bắt tay với 'cò' làm giả giấy tờ đất

Cán bộ tiếp tay biến đất ruộng thành đất ở

Cán bộ tiếp tay biến đất ruộng thành đất ở

Bắt cán bộ cấu kết với 'cò' làm giả hàng chục hồ sơ, giấy tờ đất

Bắt cán bộ cấu kết với 'cò' làm giả hàng chục hồ sơ, giấy tờ đất

Đà Nẵng: Bắt tạm giam cán bộ phường làm giả giấy tờ đất

Đà Nẵng: Bắt tạm giam cán bộ phường làm giả giấy tờ đất

Hai cán bộ tiếp tay làm giả hồ sơ địa chính

Hai cán bộ tiếp tay làm giả hồ sơ địa chính

Bắt cán bộ phường cấu kết 'cò' làm giả giấy tờ đất

Bắt cán bộ phường cấu kết 'cò' làm giả giấy tờ đất

Vụ 'Bùng phát nhà trái phép' ở Đà Nẵng: Nguyên cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Nam bị bắt

Vụ 'Bùng phát nhà trái phép' ở Đà Nẵng: Nguyên cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Nam bị bắt

Đà Nẵng: Bắt cán bộ phường cấu kết 'cò' làm giả giấy tờ đất

Đà Nẵng: Bắt cán bộ phường cấu kết 'cò' làm giả giấy tờ đất