Quảng Ngãi: Những nghi vấn xung quanh thi công cầu An Phú

Quảng Ngãi: Những nghi vấn xung quanh thi công cầu An Phú

Quảng Ngãi: Sẽ làm rõ nguyên nhân gãy dầm cầu An Phú

Quảng Ngãi: Sẽ làm rõ nguyên nhân gãy dầm cầu An Phú

Thuê đơn vị độc lập thẩm định vụ gãy dầm cầu 76 tấn

Thuê đơn vị độc lập thẩm định vụ gãy dầm cầu 76 tấn

Quảng Ngãi: Thông tin sự cố gãy dầm cầu An Phú trong lúc thi công

Quảng Ngãi: Thông tin sự cố gãy dầm cầu An Phú trong lúc thi công

Cầu 169 tỷ đồng gãy dầm khi đang xây, Quảng Ngãi truy tìm nguyên nhân

Cầu 169 tỷ đồng gãy dầm khi đang xây, Quảng Ngãi truy tìm nguyên nhân

Thông tin chính thức về sự cố gãy dầm cầu An Phú (Quảng Ngãi)

Thông tin chính thức về sự cố gãy dầm cầu An Phú (Quảng Ngãi)

Thông tin chính thức nguyên nhân gãy dầm cầu lúc thi công ở Quảng Ngãi

Đang thi công, dầm cầu rơi xuống gãy ngang

Cầu 169 tỷ bị gãy dầm khi đang xây