Việt Nam là thị trường nhập khẩu trái cây lớn thứ 9 của Mỹ

Việt Nam là thị trường nhập khẩu trái cây lớn thứ 9 của Mỹ

Úc đẩy mạnh xuất khẩu nho tươi vào thị trường Việt Nam

Úc đẩy mạnh xuất khẩu nho tươi vào thị trường Việt Nam

Nho Australia có mặt tại Việt Nam chỉ 2 - 3 ngày sau thu hoạch

Nho Australia có mặt tại Việt Nam chỉ 2 - 3 ngày sau thu hoạch

Australia xúc tiến đẩy mạnh xuất khẩu nho tươi đến Việt Nam

Australia xúc tiến đẩy mạnh xuất khẩu nho tươi đến Việt Nam

Australia đẩy mạnh xuất khẩu nho tươi sang Việt Nam

Australia đẩy mạnh xuất khẩu nho tươi sang Việt Nam

Trái cây Việt yếu thế trên 'sân nhà'

Trái cây Việt yếu thế trên 'sân nhà'

Nho tươi cao cấp Australia thâm nhập thị trường Việt Nam

Thêm cơ hội lựa chọn nho tươi cao cấp Australia tại Việt Nam

Australia quảng bá xuất khẩu nho tươi vào Việt Nam

Australia đẩy mạnh xuất khẩu nho tươi vào thị trường Việt Nam

Australia đẩy mạnh xuất khẩu nho tươi sang thị trường Việt Nam