Điểm nhấn giáo dục: Vì sao khôi phục lại chức danh PGS cho ông Hoàng Xuân Quế?

Điểm nhấn giáo dục: Vì sao khôi phục lại chức danh PGS cho ông Hoàng Xuân Quế?

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát lại toàn bộ đào tạo văn bằng 2; Hủy quyết định Bộ GD&ĐT, khôi phục lại...
Hủy quyết định Bộ GD&ĐT, khôi phục lại chức danh PGS cho ông Hoàng Xuân Quế

Hủy quyết định Bộ GD&ĐT, khôi phục lại chức danh PGS cho ông Hoàng Xuân Quế

Ông Hoàng Xuân Quế được Hội đồng Giáo sư Nhà nước biểu quyết khôi phục chức danh Phó Giáo sư.

Ông Hoàng Xuân Quế được Hội đồng Giáo sư Nhà nước biểu quyết khôi phục chức danh Phó Giáo sư.

Khôi phục chức danh Phó Giáo sư cho ông Hoàng Xuân Quế

Khôi phục chức danh Phó Giáo sư cho ông Hoàng Xuân Quế

Khôi phục chức danh Phó Giáo sư của ông Hoàng Xuân Quế

Khôi phục chức danh Phó Giáo sư của ông Hoàng Xuân Quế

Giải quyết tranh chấp hiệu quả, nhanh gọn nhờ hòa giải, đối thoại

Giải quyết tranh chấp hiệu quả, nhanh gọn nhờ hòa giải, đối thoại

Những ai tham mưu cho nguyên Bộ trưởng giáo dục ban hành quyết định 4674?

Những ai tham mưu cho nguyên Bộ trưởng giáo dục ban hành quyết định 4674?