Khôi phục học hàm, học vị cho ông Hoàng Xuân Quế sau lùm xùm 'đạo văn'

Khôi phục học hàm, học vị cho ông Hoàng Xuân Quế sau lùm xùm 'đạo văn'

Bộ GDĐT thua kiện và khôi phục học hàm cho PGS. Hoàng Xuân Quế

Bộ GDĐT thua kiện và khôi phục học hàm cho PGS. Hoàng Xuân Quế

Bộ GD&ĐT khôi phục học hàm, học vị cho ông Hoàng Xuân Quế

Bộ GD&ĐT khôi phục học hàm, học vị cho ông Hoàng Xuân Quế

Bộ GDĐT đề nghị khôi phục học hàm, học vị cho Giáo sư 'đạo văn' Hoàng Xuân Quế

Bộ GDĐT đề nghị khôi phục học hàm, học vị cho Giáo sư 'đạo văn' Hoàng Xuân Quế

Bộ Giáo dục khôi phục học hàm, học vị cho 'tiến sĩ bị tố đạo văn'

Bộ Giáo dục khôi phục học hàm, học vị cho 'tiến sĩ bị tố đạo văn'

Thua kiện, Bộ GD&ĐT thực hiện khôi phục học hàm cho một PGS

Thua kiện, Bộ GD&ĐT thực hiện khôi phục học hàm cho một PGS

Bộ GDĐT khôi phục học hàm, học vị đã tước của ông Hoàng Xuân Quế

Bộ GDĐT khôi phục học hàm, học vị đã tước của ông Hoàng Xuân Quế

Bộ Giáo dục tiến hành khôi phục học hàm, học vị của ông Hoàng Xuân Quế

Bộ Giáo dục tiến hành khôi phục học hàm, học vị của ông Hoàng Xuân Quế

Khôi phục học hàm, học vị của ông Hoàng Xuân Quế

Khôi phục học hàm, học vị của ông Hoàng Xuân Quế

Tòa bác đơn kháng cáo, Bộ GD&ĐT tiếp tục theo kiện

Tòa bác đơn kháng cáo, Bộ GD&ĐT tiếp tục theo kiện

Không chấp nhận kháng cáo yêu cầu thu hồi bằng Tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế

Không chấp nhận kháng cáo yêu cầu thu hồi bằng Tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế

Vụ ông Hoàng Xuân Quế: Bộ GD&ĐT sẽ có đơn đề nghị xem xét bản án theo thủ tục giám đốc thẩm

Vụ ông Hoàng Xuân Quế: Bộ GD&ĐT sẽ có đơn đề nghị xem xét bản án theo thủ tục giám đốc thẩm

Vụ Bộ trưởng GD-ĐT chính thức thua kiện tiến sĩ: 'Hài lòng'

Vụ Bộ trưởng GD-ĐT chính thức thua kiện tiến sĩ: 'Hài lòng'

Vụ tiến sĩ kiện Bộ trưởng: Tòa không chấp nhận kháng cáo của Bộ trưởng GD&ĐT

Vụ tiến sĩ kiện Bộ trưởng: Tòa không chấp nhận kháng cáo của Bộ trưởng GD&ĐT

Đội tuyển bóng đá Việt Nam xếp hạng 98 thế giới

Cựu Bộ trưởng Giáo dục chính thức thua kiện tiến sĩ bị tố đạo văn

Cựu Bộ trưởng Giáo dục chính thức thua kiện tiến sĩ bị tố đạo văn

Nguyên Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chính thức thua kiện vụ thu hồi bằng tiến sĩ

Nguyên Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chính thức thua kiện vụ thu hồi bằng tiến sĩ

Phó Giáo sư-Tiến sĩ Hoàng Xuân Quế chính thức thắng kiện

Phó Giáo sư-Tiến sĩ Hoàng Xuân Quế chính thức thắng kiện

Không chấp nhận kháng cáo của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

Không chấp nhận kháng cáo của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

Vụ kiện thu hồi bằng tiến sĩ: Không có chuyện nộp nhầm luận án tiến sĩ vào Thư viện Quốc gia

Vụ kiện thu hồi bằng tiến sĩ: Không có chuyện nộp nhầm luận án tiến sĩ vào Thư viện Quốc gia

Không có chuyện luận án của ông Hoàng Xuân Quế bị đánh tráo

Không có chuyện luận án của ông Hoàng Xuân Quế bị đánh tráo

Vụ kiện quyết định thu hồi bằng tiến sĩ: Thấy gì từ kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự?

Vụ kiện quyết định thu hồi bằng tiến sĩ: Thấy gì từ kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự?

Án hành chính 'ùn' vì người đứng đầu chính quyền… bận

Án hành chính 'ùn' vì người đứng đầu chính quyền… bận

Câu hỏi sau bản án tiến sĩ đạo văn, kết luận vụ 'chống trượt' tại ĐH Công nghiệp HN

Câu hỏi sau bản án tiến sĩ đạo văn, kết luận vụ 'chống trượt' tại ĐH Công nghiệp HN

Vụ kiện quyết định thu hồi bằng tiến sĩ: Bộ GD&ĐT có đầy đủ cơ sở pháp lý để thu hồi văn bằng

Vụ kiện quyết định thu hồi bằng tiến sĩ: Bộ GD&ĐT có đầy đủ cơ sở pháp lý để thu hồi văn bằng

Vụ kiện quyết định thu hồi bằng tiến sĩ: Ông Mai Thanh Quế không thừa nhận nghiên cứu chung với ông Hoàng Xuân Quế

Vụ kiện quyết định thu hồi bằng tiến sĩ: Ông Mai Thanh Quế không thừa nhận nghiên cứu chung với ông Hoàng Xuân Quế

Vụ kiện quyết định thu hồi bằng tiến sĩ: Tòa đã bỏ qua nhiều chứng cứ quan trọng

Vụ kiện quyết định thu hồi bằng tiến sĩ: Tòa đã bỏ qua nhiều chứng cứ quan trọng

Tin tức giáo dục 24h: Phạt tù 10 năm hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh?

Tin tức giáo dục 24h: Phạt tù 10 năm hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh?

Tình tiết lạ vụ tiến sĩ bị tố đạo văn thắng kiện nguyên Bộ trưởng GDĐT

Tình tiết lạ vụ tiến sĩ bị tố đạo văn thắng kiện nguyên Bộ trưởng GDĐT

Vụ kiện quyết định thu hồi bằng tiến sĩ: Bộ GD&ĐT sẽ kháng cáo

Vụ kiện quyết định thu hồi bằng tiến sĩ: Bộ GD&ĐT sẽ kháng cáo

Bộ GD&ĐT sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm về vụ kiện của ông Hoàng Xuân Quế

Bộ GD&ĐT sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm về vụ kiện của ông Hoàng Xuân Quế

Toàn bộ diễn biến vụ Bộ GD&ĐT thua kiện khi thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế

Toàn bộ diễn biến vụ Bộ GD&ĐT thua kiện khi thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế

Vì sao Bộ GD&ĐT thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế

Vì sao Bộ GD&ĐT thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế

Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ kháng cáo vụ tiến sĩ bị tố đạo văn

Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ kháng cáo vụ tiến sĩ bị tố đạo văn

Bộ GD&ĐT sẽ kháng cáo vụ thua kiện thu hồi bằng tiến sĩ

Bộ GD&ĐT sẽ kháng cáo vụ thua kiện thu hồi bằng tiến sĩ

Bộ GDĐT lên tiếng sau khi thua kiện tiến sĩ bị tố đạo văn

Bộ GDĐT lên tiếng sau khi thua kiện tiến sĩ bị tố đạo văn

Bộ GD-ĐT thua kiện vụ thu hồi bằng tiến sĩ

Thua kiện vụ thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế: Bộ GD&ĐT khẳng định không sai

Thua kiện vụ thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế: Bộ GD&ĐT khẳng định không sai

Bộ GD&ÐT 'thua kiện' vụ nghi án đạo luận án tiến sĩ

Bộ GD&ÐT 'thua kiện' vụ nghi án đạo luận án tiến sĩ

Vụ giáo sư Hoàng Xuân Quế đạo văn: Bộ GDDT sẽ kháng cáo

Vụ giáo sư Hoàng Xuân Quế đạo văn: Bộ GDDT sẽ kháng cáo

Bộ GD&ĐT sẽ kháng cáo vụ ông Hoàng Xuân Quế thắng kiện

Bộ GD&ĐT sẽ kháng cáo vụ ông Hoàng Xuân Quế thắng kiện

Thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế: Tòa tuyên sai, Bộ GD&ĐT nói đúng

Thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế: Tòa tuyên sai, Bộ GD&ĐT nói đúng

Không chấp nhận thua kiện vụ thu hồi bằng tiến sĩ, Bộ Giáo dục sẽ kháng cáo

Không chấp nhận thua kiện vụ thu hồi bằng tiến sĩ, Bộ Giáo dục sẽ kháng cáo

Bộ GD&ĐT lên tiếng phản bác phán quyết của Tòa Hà Nội

Bộ GD&ĐT lên tiếng phản bác phán quyết của Tòa Hà Nội

Tòa Hà Nội có cổ vũ cho nạn 'đạo văn'?

Tòa Hà Nội có cổ vũ cho nạn 'đạo văn'?

Bộ GD-ĐT sẽ kháng cáo vụ tiến sĩ bị tố đạo văn

Bộ GD-ĐT sẽ kháng cáo vụ tiến sĩ bị tố đạo văn

Tuyên hủy Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thu hồi Bằng Tiến sĩ

Tuyên hủy Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thu hồi Bằng Tiến sĩ

Tiến sĩ bị tố đạo văn thắng kiện Bộ trưởng GD-ĐT

Tiến sĩ bị tố đạo văn thắng kiện Bộ trưởng GD-ĐT

Tuyên khôi phục học hàm cho tiến sĩ bị cáo buộc 'đạo văn'

Tuyên khôi phục học hàm cho tiến sĩ bị cáo buộc 'đạo văn'

Thắng kiện Bộ GDĐT, Tiến sĩ bị 'tố' đạo văn cách đây 5 năm được đề nghị khôi phục học hàm, học vị

Thắng kiện Bộ GDĐT, Tiến sĩ bị 'tố' đạo văn cách đây 5 năm được đề nghị khôi phục học hàm, học vị

Tiến sỹ Hoàng Xuân Quế thắng kiện bộ GD&ĐT vụ bị tố 'đạo văn'

Tiến sỹ Hoàng Xuân Quế thắng kiện bộ GD&ĐT vụ bị tố 'đạo văn'

Tòa bác quyết định thu hồi bằng tiến sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Tòa bác quyết định thu hồi bằng tiến sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Công dân thắng kiện nguyên Bộ trưởng Giáo dục

Công dân thắng kiện nguyên Bộ trưởng Giáo dục

Vì sao Bộ GD&ĐT thua kiện trong vụ thu hồi bằng tiến sĩ?

Vì sao Bộ GD&ĐT thua kiện trong vụ thu hồi bằng tiến sĩ?

Tòa tuyên hủy quyết định thu hồi bằng tiến sĩ của Bộ Giáo dục

Tòa tuyên hủy quyết định thu hồi bằng tiến sĩ của Bộ Giáo dục

Thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế: Bộ GD&ĐT thua kiện

Thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế: Bộ GD&ĐT thua kiện

Tiến sĩ bị tố đạo văn thắng kiện nguyên Bộ Trưởng GD&ĐT

Tiến sĩ bị tố đạo văn thắng kiện nguyên Bộ Trưởng GD&ĐT

Tòa chấp nhận một phần đơn khởi kiện của tiến sỹ bị cho là đạo văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kháng cáo

Tòa chấp nhận một phần đơn khởi kiện của tiến sỹ bị cho là đạo văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kháng cáo

Bộ Giáo dục và Đào tạo thua kiện vụ thu hồi bằng tiến sĩ

Bộ Giáo dục và Đào tạo thua kiện vụ thu hồi bằng tiến sĩ

Tiến sĩ thắng kiện cựu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận

Tiến sĩ thắng kiện cựu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận

Bộ Giáo dục và Đào tạo thua kiện vụ thu hồi bằng tiến sĩ

Bộ Giáo dục và Đào tạo thua kiện vụ thu hồi bằng tiến sĩ

Tiến sĩ bị tố đạo văn thắng kiện Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiến sĩ bị tố đạo văn thắng kiện Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Người bị tố đạo luận văn tiến sĩ được tuyên khôi phục lại học hàm, học vị

Người bị tố đạo luận văn tiến sĩ được tuyên khôi phục lại học hàm, học vị

Nguyên Bộ trưởng Phạm Vũ Luận 'thua kiện' ông Hoàng Xuân Quế

Nguyên Bộ trưởng Phạm Vũ Luận 'thua kiện' ông Hoàng Xuân Quế

Ông Hoàng Xuân Quế thắng kiện cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Hoàng Xuân Quế thắng kiện cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hy hữu vụ khởi kiện yêu cầu hủy quyết định thu hồi bằng Tiến sĩ

Hy hữu vụ khởi kiện yêu cầu hủy quyết định thu hồi bằng Tiến sĩ

Nhiều sự việc 'lạ' xung quanh vụ ông Hoàng Xuân Quế kiện Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Nhiều sự việc 'lạ' xung quanh vụ ông Hoàng Xuân Quế kiện Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Hay gì phơi bày chuyện đạo văn!

Hay gì phơi bày chuyện đạo văn!

5 năm kiện Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đòi bằng tiến sĩ

5 năm kiện Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đòi bằng tiến sĩ

Đề nghị hủy quyết định của Bộ trưởng Giáo dục đối với ông Hoàng Xuân Quế

Đề nghị hủy quyết định của Bộ trưởng Giáo dục đối với ông Hoàng Xuân Quế

Vụ Tiến sỹ kiện Bộ trưởng: Hoãn tòa để triệu tập đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Tiến sỹ kiện Bộ trưởng: Hoãn tòa để triệu tập đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ tiến sỹ bị cho là đạo văn kiện ngược cựu Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: Tiếp tục hoãn phiên tòa sau gần 2 năm tạm đình chỉ

Vụ tiến sỹ bị cho là đạo văn kiện ngược cựu Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: Tiếp tục hoãn phiên tòa sau gần 2 năm tạm đình chỉ

Hy hữu vụ tiến sỹ bị cho là đạo văn kiện ngược nguyên Bộ trưởng Phạm Vũ Luận

Hy hữu vụ tiến sỹ bị cho là đạo văn kiện ngược nguyên Bộ trưởng Phạm Vũ Luận

Giáo dục, những bất thường và … bình thường!

Giáo dục, những bất thường và … bình thường!

Nguyên Bộ trưởng giáo dục Phạm Vũ Luận bị kiện vì Quyết định số 4674

Nguyên Bộ trưởng giáo dục Phạm Vũ Luận bị kiện vì Quyết định số 4674

Những quyết sách lớn của giáo dục

Những quyết sách lớn của giáo dục