Cách hành xử của giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La, Hà Giang giữa 'tâm bão' gian lận thi cử

Cách hành xử của giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La, Hà Giang giữa 'tâm bão' gian lận thi cử

Vụ gian lận thi cử Sơn La, Hà Giang: Cách hành xử của hai vị giám đốc Sở

Vụ gian lận thi cử Sơn La, Hà Giang: Cách hành xử của hai vị giám đốc Sở

Tiết lộ lời khai của 2 Phó Chủ tịch cùng Giám đốc Ban quản dự án TP Sơn La

Tiết lộ lời khai của 2 Phó Chủ tịch cùng Giám đốc Ban quản dự án TP Sơn La

Cán bộ trong lời khai sửa điểm: 'Chờ điều tra...'

Cán bộ trong lời khai sửa điểm: 'Chờ điều tra...'

Đau, nhưng không thể không làm

Đau, nhưng không thể không làm

Sơn La thay trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019

Sơn La thay trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019

Đến bây giờ mà không một ai từ chức vì gian lận thi cử thì quả là vô lý

Đến bây giờ mà không một ai từ chức vì gian lận thi cử thì quả là vô lý

Sơn La thay Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2019

Sơn La thay Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2019

Sơn La chính thức có Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT mới thay ông Phạm Văn Thủy

Sơn La chính thức có Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT mới thay ông Phạm Văn Thủy

Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT năm 2019 tại Sơn La là ai?

Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT năm 2019 tại Sơn La là ai?

Sơn La có Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT mới thay ông Phạm Văn Thủy

Sơn La có Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT mới thay ông Phạm Văn Thủy

Sửa điểm thi ở Sơn La: 'Choáng' về những sự tình cờ khó hiểu

Sửa điểm thi ở Sơn La: 'Choáng' về những sự tình cờ khó hiểu

Sửa điểm thi ở Sơn La: Những sự tình cờ khó hiểu

Sửa điểm thi ở Sơn La: Những sự tình cờ khó hiểu

Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La sẽ đối diện kỷ luật nặng từ Ban Bí thư?

Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La sẽ đối diện kỷ luật nặng từ Ban Bí thư?

Chưa có dấu hiệu để lọt người, lọt tội trong điều tra gian lận thi THPT quốc gia

Chưa có dấu hiệu để lọt người, lọt tội trong điều tra gian lận thi THPT quốc gia

Người dân Sơn La: Cảnh cáo ông Phạm Văn Thủy còn nhẹ

Người dân Sơn La: Cảnh cáo ông Phạm Văn Thủy còn nhẹ

ĐBQH nói về mức xử lý kỷ luật cán bộ vụ gian lận thi cử tại Sơn La

ĐBQH nói về mức xử lý kỷ luật cán bộ vụ gian lận thi cử tại Sơn La

Vụ gian lận thi cử: Đang điều tra 'phụ huynh có đưa tiền hay không?'

Vụ gian lận thi cử: Đang điều tra 'phụ huynh có đưa tiền hay không?'

Kiểm điểm Bí thư Tỉnh ủy, cảnh cáo Phó chủ tịch tỉnh Sơn La vì liên quan gian lận thi cử

Kiểm điểm Bí thư Tỉnh ủy, cảnh cáo Phó chủ tịch tỉnh Sơn La vì liên quan gian lận thi cử

Kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều quan chức

Kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều quan chức

Vì sao Hà Giang có ít cán bộ bị truy tố hơn Sơn La trong gian lận thi cử?

Vì sao Hà Giang có ít cán bộ bị truy tố hơn Sơn La trong gian lận thi cử?

Kiểm điểm bí thư, cảnh cáo phó chủ tịch tỉnh Sơn La

Kiểm điểm bí thư, cảnh cáo phó chủ tịch tỉnh Sơn La

Những cán bộ nào vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật?

Những cán bộ nào vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật?

Kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

Kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

Đề nghị truy tố vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang

Đề nghị truy tố vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ

Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vì liên quan đến gian lận thi cử

Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vì liên quan đến gian lận thi cử

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ

Hàng loạt cán bộ chủ chốt của tỉnh Sơn La bị kỷ luật vì liên quan đến vụ gian lận điểm thi

Hàng loạt cán bộ chủ chốt của tỉnh Sơn La bị kỷ luật vì liên quan đến vụ gian lận điểm thi

Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ

Vụ gian lận điểm thi: Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Vụ gian lận điểm thi: Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Cảnh cáo phó chủ tịch tỉnh Sơn La

Cảnh cáo phó chủ tịch tỉnh Sơn La

Thông cáo báo chí Kỳ họp 36 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp 36 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Vụ gian lận thi cử tại Sơn La: Kiểm điểm Bí thư Tỉnh ủy, kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch tỉnh

Vụ gian lận thi cử tại Sơn La: Kiểm điểm Bí thư Tỉnh ủy, kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch tỉnh

UBKT Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ ở tỉnh Sơn La, Quân chủng Hải quân và Bộ Tài chính để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng

UBKT Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ ở tỉnh Sơn La, Quân chủng Hải quân và Bộ Tài chính để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Sở GDĐT Sơn La

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Sở GDĐT Sơn La

Kỷ luật nhiều cán bộ tại Tỉnh ủy Sơn La, Bộ Tài chính và Quân chủng Hải Quân

Kỷ luật nhiều cán bộ tại Tỉnh ủy Sơn La, Bộ Tài chính và Quân chủng Hải Quân

Đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La

Đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La

Toàn văn thông cáo Kỳ họp 36 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Toàn văn thông cáo Kỳ họp 36 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Cảnh cáo Phó Chủ tịch tỉnh, đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La

Cảnh cáo Phó Chủ tịch tỉnh, đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La

Thông cáo Báo chí Kỳ họp 36 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo Báo chí Kỳ họp 36 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

Vụ gian lận thi cử tại Sơn La: UBKT Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ

Vụ gian lận thi cử tại Sơn La: UBKT Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ

Kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

Kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

Cảnh cáo Phó Chủ tịch tỉnh, đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở GDĐT Sơn La

Cảnh cáo Phó Chủ tịch tỉnh, đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở GDĐT Sơn La

Tiêu cực thi cử ở Sơn La: Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch tỉnh

Tiêu cực thi cử ở Sơn La: Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch tỉnh

Gian lận thi cử tại Sơn La: Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo Phó chủ tịch tỉnh

Gian lận thi cử tại Sơn La: Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo Phó chủ tịch tỉnh

Đề nghị kỷ luật Giám đốc sở Giáo dục Sơn La

Đề nghị kỷ luật Giám đốc sở Giáo dục Sơn La

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật Phó chủ tịch Sơn La Phạm Văn Thủy về vụ gian lận thi THPT

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật Phó chủ tịch Sơn La Phạm Văn Thủy về vụ gian lận thi THPT

Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La

Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ

UBKT Trung ương họp và xem xét, thi hành kỷ luật một số cá nhân, tổ chức

UBKT Trung ương họp và xem xét, thi hành kỷ luật một số cá nhân, tổ chức

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ

Vụ gian lận điểm thi: Phó chủ tịch Sơn La bị cảnh cáo

Vụ gian lận điểm thi: Phó chủ tịch Sơn La bị cảnh cáo

Gian lận thi ở Sơn La: Cảnh cáo Phó chủ tịch tỉnh Phạm Văn Thủy

Gian lận thi ở Sơn La: Cảnh cáo Phó chủ tịch tỉnh Phạm Văn Thủy

Vụ nâng điểm ở Sơn La: Cảnh cáo Phó chủ tịch tỉnh Phạm Văn Thủy

Vụ nâng điểm ở Sơn La: Cảnh cáo Phó chủ tịch tỉnh Phạm Văn Thủy

Cảnh cáo Phó Chủ tịch Sơn La trong vụ gian lận thi cử

Cảnh cáo Phó Chủ tịch Sơn La trong vụ gian lận thi cử

Cảnh cáo phó chủ tịch tỉnh Sơn La do liên quan gian lận thi cử

Cảnh cáo phó chủ tịch tỉnh Sơn La do liên quan gian lận thi cử

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đồng chí Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đồng chí Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính

Thông cáo Báo chí Kỳ họp 36 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo Báo chí Kỳ họp 36 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban Kiểm tra T.Ư kỷ luật cán bộ liên quan đến gian lận thi cử ở Sơn La

Ủy ban Kiểm tra T.Ư kỷ luật cán bộ liên quan đến gian lận thi cử ở Sơn La

Thông báo về Kỳ họp 36 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Gian lận thi cử ở Sơn La: Cảnh cáo Phó Chủ tịch tỉnh, đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở GD-ĐT

Gian lận thi cử ở Sơn La: Cảnh cáo Phó Chủ tịch tỉnh, đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở GD-ĐT

Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vì liên quan đến gian lận thi cử

Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vì liên quan đến gian lận thi cử

Phó Chủ tịch Sơn La Phạm Văn Thủy bị kỷ luật vì vụ gian lận thi cử

Phó Chủ tịch Sơn La Phạm Văn Thủy bị kỷ luật vì vụ gian lận thi cử

Kỷ luật Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải vì vi phạm đạo đức lối sống

Kỷ luật Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải vì vi phạm đạo đức lối sống

Bộ trưởng Nhạ nhận trách nhiệm, rồi sao nữa?

Bộ trưởng Nhạ nhận trách nhiệm, rồi sao nữa?

Vụ sửa điểm ở Sơn La: Những lời khai hài hước khiến 'trẻ con còn không tin'

Vụ sửa điểm ở Sơn La: Những lời khai hài hước khiến 'trẻ con còn không tin'

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Giúp đỡ vì là đồng hương Thanh Hóa

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Giúp đỡ vì là đồng hương Thanh Hóa

Chuyện buồn… 'tham nhũng tương lai'

Chuyện buồn… 'tham nhũng tương lai'

Kỳ Thi THPT Quốc gia 2019: Chú trọng khâu chọn lựa nhân sự

Kỳ Thi THPT Quốc gia 2019: Chú trọng khâu chọn lựa nhân sự

Người nhận 1 tỷ đồng để nâng điểm đối diện mức án tử hình?

Người nhận 1 tỷ đồng để nâng điểm đối diện mức án tử hình?

Vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Tinh thần là phải xử lý thật nghiêm

Vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Tinh thần là phải xử lý thật nghiêm

Vận động cán bộ liên quan đến gian lận thi cử nhận lỗi

Vận động cán bộ liên quan đến gian lận thi cử nhận lỗi

Giữa tâm bão chạy điểm, Sơn La đổi Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Giữa tâm bão chạy điểm, Sơn La đổi Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Gian lận điểm thi: Những lời khai khó lừa được dân

Gian lận điểm thi: Những lời khai khó lừa được dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La, ĐBQH Nguyễn Đắc Quỳnh: Đang xử lý các cán bộ sai phạm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La, ĐBQH Nguyễn Đắc Quỳnh: Đang xử lý các cán bộ sai phạm

Đang đấu tranh, làm rõ chứng cứ việc đưa nhận tiền tỉ để nâng điểm ở Sơn La

Đang đấu tranh, làm rõ chứng cứ việc đưa nhận tiền tỉ để nâng điểm ở Sơn La

Cả ban giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La 'nhúng chàm' vụ gian lận điểm thi

Cả ban giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La 'nhúng chàm' vụ gian lận điểm thi

Những 'cò siêu quyền lực' trong vụ gian lận điểm ở Sơn La

Những 'cò siêu quyền lực' trong vụ gian lận điểm ở Sơn La

Xử lý nghiêm trách nhiệm cán bộ trong gian lận thi cử ở Sơn La

Xử lý nghiêm trách nhiệm cán bộ trong gian lận thi cử ở Sơn La

Sai phạm trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La: 'Chúng tôi đang làm rất quyết liệt'

Sai phạm trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La: 'Chúng tôi đang làm rất quyết liệt'

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La: 'Gian lận trong thi cử là ăn cắp cơ hội của người khác'

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La: 'Gian lận trong thi cử là ăn cắp cơ hội của người khác'

Phó Bí thư Sơn La lần đầu lên tiếng về thông tin 1 tỉ đồng/suất nâng điểm

Phó Bí thư Sơn La lần đầu lên tiếng về thông tin 1 tỉ đồng/suất nâng điểm

Xử lý vụ gian lận thi cử: Phó Bí thư Sơn La nói 'không có vùng cấm, chỉ có sự thật'!

Xử lý vụ gian lận thi cử: Phó Bí thư Sơn La nói 'không có vùng cấm, chỉ có sự thật'!

Phó Bí thư Sơn La: Gian lận điểm là ăn cắp cơ hội người khác

Phó Bí thư Sơn La: Gian lận điểm là ăn cắp cơ hội người khác

Phó bí thư Sơn La: Không ai gắp điểm bỏ tay con mình, gian lận thì nhận đi

Phó bí thư Sơn La: Không ai gắp điểm bỏ tay con mình, gian lận thì nhận đi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La lên tiếng về một suất nâng điểm thi có giá hàng tỉ đồng: 'Không ai tự nhiên gắp điểm bỏ tay con mình'

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La lên tiếng về một suất nâng điểm thi có giá hàng tỉ đồng: 'Không ai tự nhiên gắp điểm bỏ tay con mình'

TS. Khải: 'Nếu lời khai của các phụ huynh đúng thì phải khám tâm thần cho cán bộ giáo dục Sơn La'

TS. Khải: 'Nếu lời khai của các phụ huynh đúng thì phải khám tâm thần cho cán bộ giáo dục Sơn La'

Gian lận điểm Sơn La: Bất ngờ kết luận điều tra

Gian lận điểm Sơn La: Bất ngờ kết luận điều tra

Giữa 'tâm bão' gian lận điểm, Sở GD-ĐT Sơn La đề xuất thay Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT năm 2019

Giữa 'tâm bão' gian lận điểm, Sở GD-ĐT Sơn La đề xuất thay Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT năm 2019

Trước hoài nghi của dư luận, Sơn La đề xuất thay trưởng ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2019

Trước hoài nghi của dư luận, Sơn La đề xuất thay trưởng ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2019

Người cũ làm trưởng ban chỉ đạo thi THPT: Đâu thiếu người?

Người cũ làm trưởng ban chỉ đạo thi THPT: Đâu thiếu người?

Trưởng ban chỉ đạo thi THPT Sơn La vẫn là 'người cũ' gây hoài nghi

Trưởng ban chỉ đạo thi THPT Sơn La vẫn là 'người cũ' gây hoài nghi

Cung cấp thông tin thí sinh chỉ để nhờ xem điểm: Cán bộ sở GD&ĐT Sơn La tự ý nâng điểm?

Cung cấp thông tin thí sinh chỉ để nhờ xem điểm: Cán bộ sở GD&ĐT Sơn La tự ý nâng điểm?

Sơn La kiến nghị thay Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT năm 2019

Sơn La kiến nghị thay Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT năm 2019

Bê bối thi cử, Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La nói gì về trách nhiệm người đứng đầu?

Bê bối thi cử, Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La nói gì về trách nhiệm người đứng đầu?

Gian lận thi cử Sơn La: Chỉ 6 người khai nhận 'nhờ nâng điểm' cho con cháu

Gian lận thi cử Sơn La: Chỉ 6 người khai nhận 'nhờ nâng điểm' cho con cháu