Đồng Nai có nhiều lợi thế nuôi bò công nghiệp

Đồng Nai có nhiều lợi thế nuôi bò công nghiệp

Từ đầu năm 2020 đến nay, ngành Chăn nuôi heo gặp nhiều khó khăn do chậm hồi phục sau dịch tả heo châu Phi,...