Chủ tịch Cao Tiến Đoan thay HLV trưởng, bổ nhiệm GĐ Kỹ thuật cho CLB Thanh Hóa

Chủ tịch Cao Tiến Đoan thay HLV trưởng, bổ nhiệm GĐ Kỹ thuật cho CLB Thanh Hóa

Người thay thế bầu Đệ làm Chủ tịch CLB Thanh Hóa – ông Cao Tiến Đoan – vừa có động thái cải tổ đầu tiên ở...
Ủy ban Pháp luật tiến hành, phiên giải trình về tạm giữ, tịch thu phương tiện giao thông

Ủy ban Pháp luật tiến hành, phiên giải trình về tạm giữ, tịch thu phương tiện giao thông

Phương tiện giao thông bị tịch thu quá 30 ngày thì được đấu giá?

Phương tiện giao thông bị tịch thu quá 30 ngày thì được đấu giá?

ĐBQH Hoàng Thanh Tùng trở thành tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

ĐBQH Hoàng Thanh Tùng trở thành tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ông Hoàng Thanh Tùng trở thành tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Ông Hoàng Thanh Tùng trở thành tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Giới thiệu ông Hoàng Thanh Tùng để bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Giới thiệu ông Hoàng Thanh Tùng để bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội