Ủy ban Pháp luật tiến hành, phiên giải trình về tạm giữ, tịch thu phương tiện giao thông

Ủy ban Pháp luật tiến hành, phiên giải trình về tạm giữ, tịch thu phương tiện giao thông

Phương tiện giao thông bị tịch thu quá 30 ngày thì được đấu giá?

Phương tiện giao thông bị tịch thu quá 30 ngày thì được đấu giá?

ĐBQH Hoàng Thanh Tùng trở thành tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

ĐBQH Hoàng Thanh Tùng trở thành tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ông Hoàng Thanh Tùng được bầu giữ chức Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Ông Hoàng Thanh Tùng được bầu giữ chức Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Ông Hoàng Thanh Tùng trở thành tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Ông Hoàng Thanh Tùng trở thành tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Ông Hoàng Thanh Tùng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội

Ông Hoàng Thanh Tùng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội

Ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ông Hoàng Thanh Tùng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Ông Hoàng Thanh Tùng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Ông Hoàng Thanh Tùng trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ông Hoàng Thanh Tùng trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật