Đi massage, bị lột sạch vì... sa chân vào ổ nhền nhện

Đi massage, bị lột sạch vì... sa chân vào ổ nhền nhện

Không ít người đã bị mất tài sản sau khi vào những quán massage này để thưởng thức 'cảm giác lạ'.