Bài 1: Muôn nẻo đường gian lận thuế

Bài 1: Muôn nẻo đường gian lận thuế

Thanh Hóa: Giám đốc công ty 'ma' bán hóa đơn thu lời bất chính hơn 2 tỷ đồng

Thanh Hóa: Giám đốc công ty 'ma' bán hóa đơn thu lời bất chính hơn 2 tỷ đồng

Thanh Hóa: Bắt giám đốc thu lợi bất chính từ bán hóa đơn GTGT

Thanh Hóa: Bắt giám đốc thu lợi bất chính từ bán hóa đơn GTGT

Thành lập công ty 'ma' để bán hóa đơn với giá trị hàng chục tỉ đồng

Thành lập công ty 'ma' để bán hóa đơn với giá trị hàng chục tỉ đồng

Thành lập công ty 'ma', bán khống hóa đơn trị giá hơn 26,5 tỷ đồng

Thành lập công ty 'ma', bán khống hóa đơn trị giá hơn 26,5 tỷ đồng

Bắt đối tượng mua bán hóa đơn hơn 26 tỷ đồng

Bắt đối tượng mua bán hóa đơn hơn 26 tỷ đồng

Lập công ty 'ma' bán hóa đơn khống hơn 26 tỷ đồng

Lập công ty 'ma' bán hóa đơn khống hơn 26 tỷ đồng

Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng lập công ty ma để mua bán hóa đơn

Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng lập công ty ma để mua bán hóa đơn

Lập công ty 'ma' để bán hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời hơn 2 tỷ đồng

Lập công ty 'ma' để bán hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời hơn 2 tỷ đồng

Lập công ty 'ma' để mua, bán hóa đơn thu lợi hơn 2 tỷ đồng

Lập công ty 'ma' để mua, bán hóa đơn thu lợi hơn 2 tỷ đồng

Lập công ty 'ma', mua bán hóa đơn trái phép thu lời hàng tỷ đồng

Lập công ty 'ma', mua bán hóa đơn trái phép thu lời hàng tỷ đồng

Lập công ty 'ma' bán hóa đơn khống, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng

Lập công ty 'ma' bán hóa đơn khống, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng

Tạm giam giám đốc công ty 'ma' bán hóa đơn trái phép

Tạm giam giám đốc công ty 'ma' bán hóa đơn trái phép

Thanh Hóa: 'Buôn' hóa đơn GTGT đút túi 2 tỷ đồng, Giám đốc Công ty An Phát lĩnh án

Thanh Hóa: 'Buôn' hóa đơn GTGT đút túi 2 tỷ đồng, Giám đốc Công ty An Phát lĩnh án

1 giám đốc thu lợi hàng tỉ đồng từ việc bán hóa đơn

1 giám đốc thu lợi hàng tỉ đồng từ việc bán hóa đơn

Bắt giám đốc lập công ty 'ma' bán 26,5 tỷ đồng tiền hóa đơn giá trị gia tăng

Bắt giám đốc lập công ty 'ma' bán 26,5 tỷ đồng tiền hóa đơn giá trị gia tăng

Lập công ty 'ma' bán hóa đơn giá trị gia tăng thu lời hơn 2 tỷ đồng

Lập công ty 'ma' bán hóa đơn giá trị gia tăng thu lời hơn 2 tỷ đồng

Giám đốc bán hóa đơn khống, thu lời bất chính trên 2 tỷ đồng

Giám đốc bán hóa đơn khống, thu lời bất chính trên 2 tỷ đồng

Bắt giám đốc công ty buôn bán hóa đơn thu lợi bất chính 2 tỉ đồng

Bắt giám đốc công ty buôn bán hóa đơn thu lợi bất chính 2 tỉ đồng

Bán 26,5 tỉ đồng tiền hóa đơn khống, 'ăn ngon' hơn 2 tỉ đồng

Bán 26,5 tỉ đồng tiền hóa đơn khống, 'ăn ngon' hơn 2 tỉ đồng