Suýt 'nhổ râu' bom

Suýt 'nhổ râu' bom

TT-Huế: Đào đất làm nhà, người dân phát hiện quả bom lớn dài 2m

TT-Huế: Đào đất làm nhà, người dân phát hiện quả bom lớn dài 2m

Đào vườn để xây nhà, người dân Huế phát hiện bom 'khủng'

Đào vườn để xây nhà, người dân Huế phát hiện bom 'khủng'

Thừa Thiên Huế: Xử lý an toàn quả bom dài 2 mét trong vườn nhà

Thừa Thiên Huế: Xử lý an toàn quả bom dài 2 mét trong vườn nhà

Đào vườn làm nhà, phát hiện quả bom 'khủng'

Đào vườn làm nhà, phát hiện quả bom 'khủng'

Phát hiện bom khủng, báo cơ quan chức năng hơn 3 ngày vẫn chưa được xử lý

Phát hiện bom khủng, báo cơ quan chức năng hơn 3 ngày vẫn chưa được xử lý

Đào đất xây nhà, 1 gia đình ở Huế phát hiện bom lớn dài 2m

Đào đất xây nhà, 1 gia đình ở Huế phát hiện bom lớn dài 2m

Đào móng làm nhà, phát hiện bom 'khủng'

Đào móng làm nhà, phát hiện bom 'khủng'

Tá hỏa khi đào vườn xây nhà phát hiện quả bom 'khủng'

Tá hỏa khi đào vườn xây nhà phát hiện quả bom 'khủng'

Thừa Thiên-Huế: Phát hiện quả bom lớn khi đào vườn làm nhà

Thừa Thiên-Huế: Phát hiện quả bom lớn khi đào vườn làm nhà

Triển lãm của các cựu học sinh 'tuổi teen' được đào tạo chuyên nghiệp

Triển lãm của các cựu học sinh 'tuổi teen' được đào tạo chuyên nghiệp