Đoạt mạng em vợ

Đoạt mạng em vợ

Bắt giữ Trưởng Ban quản lý chung cư Carina

Bắt giữ Trưởng Ban quản lý chung cư Carina

Nghi án anh rể sát hại em vợ lúc 2g sáng

Nghi án anh rể sát hại em vợ lúc 2g sáng

Án mạng lúc rạng sáng: Anh rể đâm chết em vợ

Án mạng lúc rạng sáng: Anh rể đâm chết em vợ

Hiện trường vụ anh rể dùng dao đâm chết em vợ giữa đêm ở Huế

Hiện trường vụ anh rể dùng dao đâm chết em vợ giữa đêm ở Huế

Thừa Thiên Huế: Anh rể đâm chết em vợ lúc rạng sáng

Thừa Thiên Huế: Anh rể đâm chết em vợ lúc rạng sáng

Thừa Thiên-Huế: Nghi án anh rể sát hại em vợ lúc nửa đêm

Thừa Thiên-Huế: Nghi án anh rể sát hại em vợ lúc nửa đêm

Bắt nghi phạm đâm chết em vợ lúc 2h sáng

Bắt nghi phạm đâm chết em vợ lúc 2h sáng

Anh rể mang dao đến gõ cửa nhà, bất ngờ đâm chết em vợ lúc rạng sáng

Anh rể mang dao đến gõ cửa nhà, bất ngờ đâm chết em vợ lúc rạng sáng

Anh rể đâm chết em vợ lúc rạng sáng

Anh rể đâm chết em vợ lúc rạng sáng

Thừa Thiên Huế: Anh rể rút dao đâm chết em vợ lúc rạng sáng

Thừa Thiên Huế: Anh rể rút dao đâm chết em vợ lúc rạng sáng