Phát hiện thi thể bé trai sơ sinh trong bồn cầu nhà trọ

Phát hiện thi thể bé trai sơ sinh trong bồn cầu nhà trọ

Quảng Bình: Phát hiện thi thể bé sơ sinh trong bồn cầu nhà trọ

Quảng Bình: Phát hiện thi thể bé sơ sinh trong bồn cầu nhà trọ

Trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn tử vong ở bồn cầu xóm trọ

Trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn tử vong ở bồn cầu xóm trọ

Tá hỏa phát hiện thi thể bé sơ sinh bị nhét trong bồn cầu ở phòng trọ

Tá hỏa phát hiện thi thể bé sơ sinh bị nhét trong bồn cầu ở phòng trọ

Tá hỏa phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong bồn cầu phòng trọ

Tá hỏa phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong bồn cầu phòng trọ

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong bồn cầu của nhà trọ

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong bồn cầu của nhà trọ

Rùng mình phát hiện bé trai sơ sinh chết dưới bồn cầu xóm trọ

Rùng mình phát hiện bé trai sơ sinh chết dưới bồn cầu xóm trọ

Nhà máy cao lanh gây ô nhiễm nhiều năm ở thành phố Đồng Hới

Nhà máy cao lanh gây ô nhiễm nhiều năm ở thành phố Đồng Hới

Quảng Bình: Nhà máy cao lanh 'bức tử' hồ Bàu Cúi

Quảng Bình: Nhà máy cao lanh 'bức tử' hồ Bàu Cúi