Cách bỏ thông báo 'Lắc điện thoại để báo cáo sự cố' của Facebook

Cách bỏ thông báo 'Lắc điện thoại để báo cáo sự cố' của Facebook

Sau đây là cách tắt thông báo 'Shake phone to report a problem' (Lắc điện thoại để báo cáo sự cố) của ứng...