5 nhạc sĩ rủ Đàm Vĩnh Hưng, Maya hát 'phòng trà online'

5 nhạc sĩ rủ Đàm Vĩnh Hưng, Maya hát 'phòng trà online'

Tuấn Thăng, Hoài An, Hoài Phúc, Minh Nhiên và Quốc An tìm lại không khí âm nhạc 20 năm trước qua dự án...