Nhiệm vụ bất ngờ của các bác sĩ Việt Nam ở Cộng hòa Nam Sudan

Nhiệm vụ bất ngờ của các bác sĩ Việt Nam ở Cộng hòa Nam Sudan

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn chăm sóc sức khỏe cho lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại địa...
Kỳ 4: Ấn tượng đặc biệt với Việt Nam (Tiếp theo và hết)

Kỳ 4: Ấn tượng đặc biệt với Việt Nam (Tiếp theo và hết)

Xin cảm ơn những con người đến từ Việt Nam!

Xin cảm ơn những con người đến từ Việt Nam!

'Chưa có một đơn vị nào làm tốt như các bạn'

'Chưa có một đơn vị nào làm tốt như các bạn'

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam đón nhận Huy chương vì sự nghiệp Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam đón nhận Huy chương vì sự nghiệp Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Thượng tướng Trần Quang Phương thăm Bệnh viện dã chiến của Việt Nam tại Nam Sudan

Thượng tướng Trần Quang Phương thăm Bệnh viện dã chiến của Việt Nam tại Nam Sudan

Liên hợp quốc khen và cảm ơn Bệnh viện dã chiến của Việt Nam

Liên hợp quốc khen và cảm ơn Bệnh viện dã chiến của Việt Nam