Dàn sao Việt hội tụ trong lễ hội 'I like it, Korea Milk' tại Hà Nội

Dàn sao Việt hội tụ trong lễ hội 'I like it, Korea Milk' tại Hà Nội

Sôi động Lễ hội sữa Hàn Quốc tại Hà Nội

Sôi động Lễ hội sữa Hàn Quốc tại Hà Nội

Nhiều sản phẩm sữa Hàn Quốc được giới thiệu tại Hà Nội

Nhiều sản phẩm sữa Hàn Quốc được giới thiệu tại Hà Nội

Gia đình 'Hoa dâm bụt' tụ hội trong chương trình 'I like it, Korea Milk'

Gia đình 'Hoa dâm bụt' tụ hội trong chương trình 'I like it, Korea Milk'

Nhiều sao Việt tham dự lễ hội 'I like it, Korea Milk' tại Hà Nội với thông điệp sống xanh

Nhiều sao Việt tham dự lễ hội 'I like it, Korea Milk' tại Hà Nội với thông điệp sống xanh

Khai mạc lễ hội sữa Hàn Quốc tại Hà Nội

Khai mạc lễ hội sữa Hàn Quốc tại Hà Nội

Nhiều ca sĩ hội tụ trong lễ hội sữa Hàn Quốc tại Hà Nội

Nhiều ca sĩ hội tụ trong lễ hội sữa Hàn Quốc tại Hà Nội

Khai mạc lễ hội sữa Hàn Quốc tại Hà Nội

Khai mạc lễ hội sữa Hàn Quốc tại Hà Nội

Mẹ con diễn viên phim 'Nàng dâu Oder' được 'fan' vây kín khi xuất hiện ở Lễ hội Sữa Hàn Quốc

Mẹ con diễn viên phim 'Nàng dâu Oder' được 'fan' vây kín khi xuất hiện ở Lễ hội Sữa Hàn Quốc

Nhiều ca sĩ hội tụ trong chương trình 'I like it, Korea Milk' tại Hà Nội

Nhiều ca sĩ hội tụ trong chương trình 'I like it, Korea Milk' tại Hà Nội

Lễ hội sữa và thông điệp sống xanh

Lễ hội sữa và thông điệp sống xanh